ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ - գրաբար և աշխարհաբար

 

 

 

 

 

Գիրքը բացելու համար սեղմեք այստեղ

 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Խորհրդի հաստատումը

Նշանակությունը

Սուրբ Պատարագի ծեսը

Քրիստոսի ներկայությունը

Հոգևոր նշանակությունը

Հոգևոր Հաղորդությունը

Ամենասուրբ Հաղորդությունը ստանալու կերպերը

Ամենասուրբ Հաղորդությունը ստանալու պայմանները

Ամենասուրբ Հաղորդության հրաշքները

Ամենասուրբ Հաղորդության անունները

Սուրբ Պատարագը ա՛յլ Ծեսերում

 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գոհութենական Պատարագը որպես աստվածացման զորություն

Գոհութենական Պատարագը որպես Եկեղեցու հիմք

Հաղորդվելու կերպեր

Քարեր և մարդիկ

 

ՍՐԲԵՐՆ ՈՒ ԵՐԱՆԵԼԻՆԵՐԸ ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ

Պատրաստություն - Զգեստավորում

Ժամամուտներ

Սրբասացություններ

Աղոթք Խնկարկության

Սկիզբ Սուրբ Պատարագի

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԿԱՐԳ

 

ԿԱՆՈՆ  ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՐԲ  ԽՈՐՀՐԴԻ