Աստուածաշնչի Ընդհանուր Ներածութիւն
PDF ֆայլ, 35 էջ, 0.4 MB

Կարդալ

Հարց. «Ինչո՞ւ ենք մենք՝ քրիստոնյաներս գործածում Հին Կտակարանը»։

Կարդալ

Հարց. «Հին Կտակարանը կարդալով՝ նկատել եմ, որ Թագավորաց գրքերից հետո կարծես մոռացվել է Ուխտի Տապանակի մասին, նրա մասին այլևս չի խոսվում։ Ի՞նչ եղավ այն և ինչո՞ւ մոռացության մատնվեց։ Չէ՞ որ դա ամենամեծ սրբությունն էր»։

Կարդալ