Սբ. Յոզեմարիա Էսքրիվա, «Սիրել աշխարհը մեծ կրքոտությամբ»