Օլիվիե Քլեման, «Ֆիլոկալիա. Սեր Գեղեցկության»
PDF ֆայլ, 232 էջ, 3 MB

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս. « Ոչ ոք ավելի մեծ սեր չունի, քան սա. տալ սեփական կյանքը ընկերների համար (Հվհ 15, 13) »

Կարդալ

Սբ. Լևոն Մեծ. « Պատառոտեք ձեր սիրտը և ո՛չ թե զգեստները, վերադարձեք Տիրոջը՝ ձեր Աստծուն » (Հվլ 2, 13)

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս. « Կորցրել էին Քրիստոսի հանդեպ հույսը, որովհետև տեսել էին Նրան մեռած »

Կարդալ

Սբ. Գերթրյուդ Մեծ (Հելֆթացի), « Թող որ ես կարողանամ ընդունել Նրան իմ սրտում »

Կարդալ

Սբ. Ալֆոնսոս Մարիա Դե Լիգուորի, « Դու փրկում ես ինձ, Տեր, Քո Արյան գնով »

Կարդալ

Սբ. Հովհաննես Խաչ, « Հիսուսը պարզեց Իր ձեռքը և հպվեց նրան »

Կարդալ

Սբ. Երանոս Լուգդունացի, « Փրկչին հետևել՝ նշանակում է մասնակցել փրկությանը »

Կարդալ

Սբ. Բեռնարդոս, «Ձեր երկնավոր Հայրը կամենում է, որ այս փոքրիկներից ոչ մեկը չկորչի»

Կարդալ

Սբ. Բեռնարդոս, « Անհուն ու անբավ ողորմած սերը »

Կարդալ

Սբ. Կղեմես Աղեքսանդրացի, « Ես եկել եմ, որպեսզի կյանքը ունենան, և այն առատորեն ունենան »

Կարդալ

Սբ. Գրիգոր Մեծ, « Ես եմ բարի Հովիվը »

Կարդալ

Սբ. Հուստինոս, « Նույնիսկ եթե ձեր մեղքերը որդան կարմիրի նման լինեն, կսպիտակեցնեմ ձյան նման »

Կարդալ

Սբ. Եպիփանոս Սալամինացի, « Հարուցյալ Քրիստոսը հաստատել է Ադամին անապականության մեջ »

Կարդալ

Սբ. Հովհան Ոսկեբերան, « Եկե՛ք, տեսե՛ք այն տեղը, ուր պառկած էր »

Կարդալ

Անանուն Հեղինակ, « Փրկչի չարչարանքները մարդու կյանքն ու փրկությունն են »

Կարդալ

Անանուն Հեղինակ, « Բարի խաղաղություն՝ չար խաղաղության փոխարեն »

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս, « Նրա տկարությունը մեր ուժն է »

Կարդալ

Անանուն Հեղինակ, « Քրիստոսի հետ նմանությունը »

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս. « Հովհաննեսը ձայնն է, Քրիստոսը՝ Խոսքը »

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս. « Սիրո դեմքը »

Կարդալ

Սբ. Եփրեմ Ասորի, « Աստծո արդարության և բարության դիմաց »

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս, « Աստված փրկությունն է բոլոր արարածների »

Կարդալ

Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացի, « Հարստություն հավատքի մեջ »

Կարդալ

Սբ. Բեռնարդոս, « Հարկավոր է խորհրդածել փրկության խորհուրդների շուրջ »

Կարդալ

Հայրախոսական մի քանի մեջբերում Ամենասուրբ Հաղորդության մասին

Կարդալ

Սբ. Օգոստինոս և Սբ. Թովմա Աքվինացի, « Ինքնասպանության մասին »

Կարդալ

Սբ. Աթանաս Աղեքսանդրացի, «Սաղմոսների մեկնությունը»
PDF ֆայլ, 21 էջ, 0.30 MB

Կարդալ

Սբ. Բարսեղ Կեսարացի, « Հսկիր քո վրա »
PDF ֆայլ, 15 էջ, 0.30 MB

Կարդալ

Եր. Հուգո Դը Սեն Վիքթոր, « Անտեսանելի Լույսի երեք օրերը »
PDF ֆայլ, 17 էջ, 0.35 MB

Կարդալ

Եղբայր Իվո, « Սերը վախճան չունի »
PDF ֆայլ, 23 էջ, 0.25 MB

Կարդալ

Աֆրահատ Պարսիկ Իմաստուն, « Բարի է խոնարհությունը »
PDF ֆայլ, 15 էջ, 0.25 MB

Կարդալ

Ադամ Պեղսենացի, « Խոնարհության և լռութեան մասին »
PDF ֆայլ, 13 էջ, 0.35 MB

Կարդալ

Սահդոնա, « Աստծո և ուրիշների հանդեպ կատարյալ սիրո մասին »
PDF ֆայլ, 20 էջ, 0.30 MB

Կարդալ