Աֆրահատ Պարսիկ Իմաստուն, « Բարի է խոնարհությունը »