Եր. Հուգո Դը Սեն Վիքթոր, « Անտեսանելի Լույսի երեք օրերը »