Սահդոնա, « Աստծո և ուրիշների հանդեպ կատարյալ սիրո մասին »