Սբ. Աթանաս Աղեքսանդրացի, «Սաղմոսների մեկնությունը»