Օլիվիե Քլեման, «Ֆիլոկալիա. Սեր Գեղեցկության»

 

 

 

 

 

Գիրքը բացելու համար սեղմեք այստեղ։

 

 

 

ՕԼԻՎԻԵ ՔԼԵՄԱՆ
 
ՖԻԼՈԿԱԼԻԱ. ՍԵՐ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ
 
քրիստոնեական միստիկայի հիմնական ուսուցիչների ընտիր հատվածներ և մեկնություններ

 

 

ԳՐՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
   
Երկու խոսք 5
Նախաբան 7
Ներածություն 9
Հապավումների ցանկ 11
   
ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
 
   
Գլուխ Ա. – Փնտրտուքը, հանդիպումը, որոշումը 13
Գլուխ Բ. – Ծածուկ Աստվածը, տիեզերական Աստվածը 21
Գլուխ Գ. – Մարդ-Աստվածը 28
Գլուխ Դ. – Աստված. միությունը և տարբերությունը 44
Գլուխ Ե. – Մարդու կոչումը 57
   
ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ
 
   
Գլուխ Ա. – Եկեղեցին. մի վայր՝ վերածնվելու համար 70
1. Հարս և մայր 70
2. Աստվածաշունչը. առաջին խորհուրդը 71
3. Մկրտությունը որպես սկզբնավորման ծես 76
4. Գոհութենական Պատարագը որպես աստվածացման զորություն 79
5. Գոհութենական Պատարագը որպես Եկեղեցու հիմք 85
6. Հաղորդվելու կերպեր 89
7. Քարեր և մարդիկ 93
Գլուխ Բ. – Ներանձնական պայքարը 97
Գլուխ Գ. – Վստահությունն ու խոնարհությունը 112
Գլուխ Դ. – Կրքերի փոխակերպումից՝ մտքի գերազանցման 126
   
ՄԱՍՆ ԵՐՐՈՐԴ
ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
 
   
Գլուխ Ա. – Աղոթքը 136
1. Ի՞նչ է նշանակում աղոթել 136
2. Փորձերը 140
3. Ժամանակներ և կեցվածքներ աղոթքի համար 144
4. Ինչպե՞ս աղոթել 149
5. Դառնալ աղոթք 156
Գլուխ Բ. – Աստծո փառքը, թաքնված՝ արարածների մեջ 159
Գլուխ Գ. – «Էն-ստազիս» – «Էք-ստազիս» 172
1. Անմատչելիի սահմանագծին 172
2. Սերն ու արբեցությունը 180
3. Թոթովանքներ. խավարը, լույսը, օթևանը, ներքին ծնունդը 183
4. Որոշ վկայություններ. անսահմանափակը, աստվածային գրկախառնումը, փառավորյալ մարմնի ծնունդը 188
5. Մարտիրոսությունը որպես մահվան-հարության փորձառություն 192
6. Աստվածացումը 196
Գլուխ Դ. – Դժվարին սերը 202
1. Սիրո հիմքերը 202
2. Սիրո պահանջները 206
3. Մի պարադոքսային բարոյականություն 210
4. Աշխարհում, բայց ո՛չ աշխարհինը 214
5. Դժոխքը և Սրբերի Հաղորդությունը 222