Հեղինակի խօսքՏաղք Սողոմոնի (Ք.յ. Առաջին դար)

Ահա՛. Տէրը մեր հայելին է: Բացէ՛ք ձեր աչքերը, նայեցէ՛ք Նրան, սովորեցէ՛ք ճանաչել ձեր դէմքը:Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող

Իմաստութիւնը կայանում է ամէն բան իր ճշմարտութեան համաձայն տեսնելու մէջ, ներքին կատարեալ ազատութեամբ:Մայր Թերեզա Կալկութացի

Քրիստոնէութիւնը քարոզելու լաւագոյն ձեւը մեր հոգեզուարթութիւնն է։Սբ. Իսահակ Նինուէացի

Նա, ով գտել է սէրը, ամէն օր եւ ամէն ժամ սնւում է Քրիստոսով, եւ այդպէս դառնում է անմահ: Որովհետեւ Նա ասել է. «Ով կ\'ուտի այն հացից, որը ես եմ իրեն տալու, մահ չի ճաշակի յաւիտեան» (Յվհ 6, 58): Երանի՜ նրան, ով ուտում է սիրոյ հացը, որ Յիսուսն է: Որովհետեւ ով սնւում է սիրով, սնւում է Քրիստոսով, [...] ինչպէս վկայում է Յովհաննէսը, երբ ասում է. «Աստուած սէր է» (1Յվհ 4, 8): Հետեւաբար նա, ով ապրում է սիրոյ մէջ, Աստծուց ստանում է կեանքի պտուղը: Այս աշխարհում իսկ շնչում է յարութեան օդը: [...] Սէրը Արքայութիւնն է: [...] Այդպիսին է գինին, որ ուրախացնում է մարդու սիրտը (Սղմ 103, 15): Երանի՜ նրան, ով ըմպում է այդ գինին: [...] Հիւանդներն ըմպեցին այդ գինուց եւ կազդուրուեցին: Անուսներն ըմպեցին այդ գինուց եւ դարձան իմաստուն:Անանուն Հեղինակ

Մարդու կեանքը կախում չունի նրանից, թէ որքան ունի, այլ՝ թէ որքան է տալիս. չի տալիս այնքան՝ որքան ունի, այլ՝ որքան սիրում է։Սուրբ Օգոստինոս

Մենք սիրում ենք միայն այն ժամանակ, երբ ինքներս նախապէս սիրուած ենք: [...] Փնտրի՛ր, թէ մարդն ինչպէ՞ս կարող է սիրել Աստծուն, եւ ուրիշ պատասխան չես գտնի, սրանից բացի. Աստուած առաջինը սիրեց մեզ: Նա, ում մենք սիրեցինք, նախեւառաջ Նա Ինքն է, որ նուիրուել է մեզ: Նուիրուեց, որպէսզի մենք սիրենք Իրեն:Սբ. Իգնատիոս Անտիոքացի

Աստծոյ ցորենն եմ եւ պէտք է գազանների ատամների տակ աղացուեմ, որպէսզի Քրիստոսի անարատ հացը դառնամ: [...] Այժմ սկսում եմ աշակերտ լինել: Թող որ իմ առջեւ ոչ մի խոչընդոտ չդրուի, ո՛չ տեսանելի եւ ո՛չ էլ անտեսանելի, որպէսզի ես հասնեմ Յիսուս Քրիստոսին: Թող որ իմ վրայ թափուեն կրակ, խաչ, գազանների բազմութիւն, յօդերի խախտում, ոսկորների բաժանում, անդամների հատում, ամբողջ մարմնի կտրատում, սատանայի դաժան տանջանքներ. միայն թէ ես հասնեմ վայելելու Յիսուս Քրիստոսին: [...] Ծննդեանս պահը մօտ է: [...] Թողէք հասնեմ անստուեր լոյսին. այնտեղ հասնելով, իսկապէս մարդ կը լինեմ: Թոյլ տուէք ինձ նմանուել իմ Աստծոյ չարչարանքներին: [...] Մարդկային իղձերս խաչուած են եւ ինձնում այլեւս չկայ նիւթը սիրող հուրը: Լսում եմ կենդանի ջրի ձայնը, որ խօսում է ներսումս եւ ինձ ասում է. «Ե՛կ Հօր մօտ»: [...] Աստծոյ հացն եմ ուզում, որ Յիսուս Քրիստոսի մարմինն է: [...] Որպէս ըմպելիք ուզում եմ Նրա արիւնը, որ անապական սէրն է:Ռ. Փրիէթո

Կարող է գեղեցիկ լինել, բայց հաստատ հեշտ չէ դառնալ հաց։ Նշանակում է, որ այլեւս չես կարող ապրել ինքդ քո համար, այլ՝ ուրիշների։ Նշանակում է, որ պէտք է տրամադրելի լինես, միշտ, առանց դադարի։ Նշանակում է, որ պէտք է համբերութիւն ու հեզութիւն ունենաս, ինչպէս հացը, որ խմորւում է, եփւում, բեկւում։ Նշանակում է, որ պէտք է խոնարհ լինես, ինչպէս հացը, որին երբեք չեն թուարկում խորտիկների շարքում, բայց այն միշտ այնտեղ է, նրանց ընկերակցելու։ Նշանակում է, որ պէտք է ներաշխարհումդ քնքշանք ու բարութիւն մշակես, որովհետեւ այդպիսին է հացը. փափուկ ու համով։Սբ. Իսահակ Նինուէացի

Սէրը կեանքից էլ աւելի քաղցր է: Է՛լ աւելի քաղցր, մեղրից ու մեղրի խորսխից էլ աւելի քաղցր է Աստծոյ գիտակցումը, որից ծնւում է սէրը: Սէրը չի տրտմում, եթէ ընդունելու է ամենադաժան մահը նրանց համար, ում սիրում է: Սէրը ճանաչողութեան զաւակն է: [...] Տէ՜ր, լցրո՛ւ իմ սիրտը յաւիտենական կեանքով:Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող

Աստուած կամենում է միշտ մարմնանալ նրանց մէջ, ովքեր դրան արժանի են:Սբ. Գրիգոր Նիւսացի

Որպէսզի մեզնում կատարուեն աւետարանական օրէնքի աստուածային պահանջները եւ Սուրբ Հոգու բազմակերպ պարգեւները, [...] հարկաւոր է, որ մեր մէջ ծնուի դրանց Հեղինակը:Ժաք Նուէ

Կեանքը մեզ տրուած է Աստծուն փնտրելու, մահը՝ Նրան գտնելու, յաւիտենութիւնը՝ Նրան վայելելու համար։Սբ. Երանոս Լիոնցի

Աստծոյ փառքը կենդանի մարդն է, իսկ մարդու կեանքը Աստծոյ տեսութիւնն է: Եթէ արարչութեան միջոցով Աստծոյ յայտնութիւնն արդէն կեանք է տալիս երկրի վրայ ապրող բոլոր էակներին, որքա՜ն եւս առաւել Որդու միջոցով Հօր յայտնութիւնն է կեանք տալիս նրանց, ովքեր տեսնում են Աստծուն:Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող

Աղօթքով եւ սիրով Աստծուն միացած միտքը ձեռք է բերում իմաստութիւն, բարութիւն, զօրութիւն, բարիք գործելու ունակութիւն, վեհանձնութիւն, [...] մի խօսքով, իր մէջ ունի Աստծոյ յատկութիւնները:Որոգինէս

Սրբերն են, որ իրենց մէջ կեանքն ունեն: Եւ իրենց մէջ կեանքն ունեցողներն են սրբերը: