Հեղինակի խօսքՍբ. Երանոս Լիոնցի

Անհնարին է ապրել առանց կեանքի, եւ չկայ կեանք առանց Աստծոյ հետ մասնակցութեան, իսկ այդ մասնակցութիւնը կայանում է Աստծուն տեսնելու եւ Նրա լիութիւնը վայելելու մէջ:Սիմէոն Աթէնացի

«Չափազանց խոցելի»՝ հոգեւոր կեանքում նշանակում է «չափազանց փառասէր»։