ԵՕԶԷՄԱՐԻԱ ԷՍՔՐԻՎԱ, «ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆԸ»

 

 

Եօզէմարիա ԷսքրիվաԱստծոյ հետ մտերմութիւնըԵրեւան 2008, էջ 102