ԱԹԱՆԱՍ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ, «ՍԱՂՄՈՍՆԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆԸ»

 

 

Աթանաս Աղեքսանդրացի, Սաղմոսների մեկնութիւնը, Երեւան 1999, էջ 36. 

 

 

Այս գիրքը թվային տարբերակով կարդալու համար սեղմեք այստեղ։