ԷՐՄԷՍ Մ. ՌՈՆՔԻ, «ԵԹԷ ՄԻ ԸՆԿԵՐ ՈՒՆԵՍ»

 

 

Էրմէս Մ. Ռոնքի, Եթէ մի ընկեր ունեսԵրեւան 2008, էջ 216