ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, «ՃԱՌ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ»

 

 

Ներսէս Լամբրոնացի, Ճառ Համբարձման, Բիէլլա (Իտալիա) 1999, էջ 36.