ԺՕԶԷՖ ԲՈՐԴ, «ՃԱՆԱՉԵԼ ԼՈՒՐԴԸ ԲԵՌՆԱԴԵԹԻ ՔԱՅԼԵՐԻՆ ՀԵՏԵՒԵԼՈՎ»

 

 

Ճանաչել Լուրդը՝ Բեռնադեթի քայլերին հետեւելով, Վենետիկ 1997, էջ 100.