ԵՕԶԷՄԱՐԻԱ ԷՍՔՐԻՎԱ, «ԽԱՉԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ»

 

 

Եօզէմարիա ԷսքրիվաԽաչի ճանապարհԵրեւան 2006, էջ 120