«ԽՕՍՔԻՆ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ»

 

 

Խօսքին հաւատարիմ, ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկաների մասին, Երեւան 1999 (Ա. հրտ.), էջ 230.