«ԽՕՍՔԻՆ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ»

 

 

Խօսքին հաւատարիմ, ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկաների մասին, Երեւան 2000 (Բ. հրտ.), էջ 230.