«ՀԱՅՐԱԽՕՍԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ»

 

 

 

 

 

Հայրախօսական ընթերցումներ, հտր. Ա., Երեւան 2008, էջ 342

 

 

Այս գրքի Առաջին մասի (Սբ. Աթանաս Աղեքսանդրացի, «Սաղմոսների մեկնությունը») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Երկրորդ մասի (Ադամ Պեղսենացի, «Խոնարհության և լռության մասին») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Երրորդ մասի (Սահդոնա, «Աստծո և ուրիշների հանդեպ կատարյալ սիրո մասին») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Չորրորդ մասի (Եր. Հուգո Դը Սեն Վիքթոր, «Անտեսանելի Լույսի երեք օրերը») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Հինգերորդ մասի (Աֆրահատ Պարսիկ Իմաստուն, «Բարի է խոնարհությունը») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Վեցերորդ մասի (Թովմա Գեմբացի, «Վանական կանոնապահությունը») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Յոթերորդ մասի (Սբ. Բարսեղ Կեսարացի, «Հսկիր քո վրա») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։

 

Այս գրքի Ութերորդ մասի (Եղբայր Իվո, «Սերը վախճան չունի») թվային տարբերակը կարդալու համար սեղմեք այստեղ։