ԹՈՎՄԱ ԳԵՄԲԱՑԻ, «ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ»

 

 

Թովմա Գեմբացի, Նմանութիւն Յիսուս Քրիստոսի, Երեւան 2007 (Բ. հրտ.), էջ 288