ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՊՕՂՈՍ Բ, «ՊՍԱԿ ԿՈՒՍԻՆ ՄԱՐԻԱՄՈՒ»

 

 

Յովհաննէս Պօղոս Բ., Պսակ Կուսին Մարիամու, Բէյրութ 2003, էջ 72.