Ֆրանչեսկո Անյոլի, Ինչու չենք կարող լինել աթեիստ

 

 

 

 

 

Գիրքը բացելու համար սեղմէք այստեղ

 

 

 

ԳՐՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
   
ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ
ԱԹԵԻԶՄԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ԵՎ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ
 
   
Գլուխ Ա. - Ի՞ՆՉ Է ԱԹԵԻԶՄԸ 7
Ողբերգակ աթեիզմը 8
Աթեիստական ռիդուկցիոնիզմը. մարդը որպես պատահական մի թիվ 10
Դոստոևսկի. եթե Աստված գոյություն չունի, ամեն բան թույլատրելի է 11
Ֆրանսիզ Քոլլինս. գենետիստ, որն ընդունում է բարոյական օրենքը 16
   
Գլուխ Բ. - ԱԹԵՈԼՈԳՆԵՐԸ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 18
Աստծո անհավանականությունը 20
Կյանքի անհավանականությունը 22
Ամենակարող Պատահականությունը 24
Տիեզերքի ծագումը և Բիգ Բենգը 27
Կյանքի հույժ անհավանական ծագումը 29
   
Գլուխ Գ. - ԻԴԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՐՎԻՆԻԶՄ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏՔ 35
Սըր Ալֆրեդ Ռասսըլ Ուալլաս. բնական սելեկցիայի համահայտնաբերող 35
Ս.Ջ. Գուլդ և Մ.Փ. Փալմարինի. երկու ''աթեիստ'' գիտնականներ 38
Ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է 41
Մի գենետիստի կարծիքը. Ժերոմ Լըժոն 43
Հնարավոր էվոլյուցիան 44
Տարբերությունը միկրոէվոլյուցիայի և մակրոէվոլյուցիայի միջև 46
Կրոնը որպես մնացորդային օրգա՞ն 48
Պատմության մեծ գիտնականները. աթեի՞ստ, թե՞ հավատացյալ 49
Երկու աթեիստ գիտնականներ. Ուաթսոնն ու Քրիկքը 50
Գիտությունը և տիեզերքի ապաաստվածացումը 53
   
Գլուխ Դ. - ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՂՃԻ ՈՒ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ 55
Օգտապաշտական բարոյականությունը. աբորտ, մանկասպանություն, կլոնացում, բազմակնություն, ... ... ... 57
Եզրակացնելով. մարդկային գիտությունը գիտի, որ ոչինչ էլ չգիտի, և բացվում է խորհրդի առաջ 62
Էդոարդո Բոնչինելլիի աթեոլոգիական պատճառաբանումները 64
Մարդու բանականությունը 68
Ապացուցել մարդու գոյությունը 69
Թելմո Պևանին, Քարլա Քասթելլաչչին և ուժեղների իրավունքը 72
Առանց Աստծո գոյություն ունի՞ պատասխանատվություն 75
   
ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԱԹԵԻԶՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ
 
   
Գլուխ Ե. - ԵՐԲ ԱԹԵՈԼՈԳՆԵՐԸ ԶԲԱՂՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՄԲ. ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԸ, ՌԱՍՍԻԶՄԸ, ԷՈՒԳԵՆԵՏԻԿԱՆ, ԿՈՄՈՒՆԻԶՄԸ 78
Հարաբերությունները Եկեղեցու և նացիոնալ-սոցիալիզմի միջև: Հիտլերի էզոտերիզմը 80
Հիտլերի ''եկեղեցին'' 82
Պիուս ԺԱ. Քահանայապետի «Mit brennender Sorge» Կոնդակը 84
Սպիտակ Վարդի Տղաները 87
Քաղաքականության աթեիստական կրոնները 89
Նացիոնալ-սոցիալիզմի բաղադրիչ տարրերը. նացիոնալիզմը 92
Նացիոնալ-սոցիալիզմի բաղադրիչ տարրերը. ռասսիզմը 93
Նացիոնալ-սոցիալիզմի բաղադրիչ տարրերը. էուգենետիկան 97
Էուգենետիկան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 101
Էուգենետիկան ա՛յլ երկրներում 104
Կոմունիզմը 105
   
Գլուխ Զ. - ՄԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ. ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԿԱՐԾԵՑՅԱԼ ՀԱՆՑԱՆՔՆԵՐԸ 109
Քաղաքացիական կրոնները 112
Սրբազան Ինքվիզիցիան և միլլենարիստական հերետիկոսությունները 115
Մի ''թեթև'' ճամփորդություն դեպի Չինաստան 126
   
ՄԱՍՆ ԵՐՐՈՐԴ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՄԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԸ
 
   
Գլուխ Է. - ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ. ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՐԱՑՆՈ՞ՒՄ Է ՄԱՐՄԻՆԸ 130
Գթության պանծացումը և հիվանդանոցների հիմնումը 130
Գութ և ողորմություն 133
   
Գլուխ Ը. - ՎԵՐՋԻՆ ՑՆՈՐՔԸ. ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՄԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ 135
Վերջին ցնորքը. էուգենետիկայի վերադարձը և երկրային անմահության երազանքը 139
Ժաք Թեստարտ, Էրվին Շարգաֆֆ և Ժերոմ Լըժոն. օրինակելի գիտնականներ ժամանակակից մարդու համար 144
Ժերոմ Լըժոն. բժիշկ և գենետիստ 150
   
ՎԵՐՋԱԲԱՆ 154
ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ 155