Ֆրանչեսկո Անյոլի, Հետաքննություն Քրիստոնեության մասին

 

 

 

 

 Գիրքը բացելու համար սեղմէք այստեղ

 

 

ԳՐՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
   
ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 6
ՆԱԽԱԲԱՆ 8
   
Ա. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9
Առաջին քրիստոնյաներին ամբաստանողները 10
Զրպարտությունները դարերի ընթացքում 11
Քրիստոնյաների դեմ հալածանքներն այսօր 13
   
Բ. - ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ ԿԱՅՍԵՐ ԴԱՐՁԸ ԵՎ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐԱԾ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 15
Կոստանդիանոս կայսեր դարձը 16
Հալածանքները 18
Քրիստոնյաների թիվը բազմապատկվում է. քրիստոնեական մարդասիրության գործադրումը 20
Աստծո հետ անձնական հարաբերությունը 21
Քրիստոնյայի ազատությունը սնահավատություններից և ձևապաշտությունից 22
   
Գ. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՆԱՅՔ 25
Միակին և անլուծարելի ամուսնությունը 27
Ամլություն, պոռնկություն և այրիություն 28
Կանայք Հնդկաստանում 30
Կանայք Աֆրիկայում 32
Քրիստոնյաների դիրքորոշումը մարմնավաճառների նկատմամբ 33
Քրիստոնեության նշանավոր կանայք 35
Պոզիտիվիստների կնատյացությունը 36
   
Դ. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ 37
Քրիստոնյաներն ընդդեմ մանկասպանության 37
Մանկասպանությունը Չինաստանում և Հնդկաստանում, և քրիստոնյա միսիոներների գործունեությունը 40
   
Ե. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԱՂ ՍՏՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 44
Ստրկատիրությունը Հռոմում 45
Պողոս Առաքյալ. «Չկա այլևս ո՛չ ստրուկ, ո՛չ ազատ» 46
Եկեղեցու կոնկրետ գործողություններն ընդդեմ ստրկության 48
Մելանիան և Օգոստինոսը. տիպարային դրվագներ 50
Սոցիալական անարդարությունների և ագահության դատապարտումը 52
Աշխատանքի մի նոր տեսություն 54
   
Զ. - ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՍՏՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 56
Անգլիայի պարագան 57
Իսպանական գաղութացումը և Կաթողիկե Եկեղեցու դերը 60
Բարթոլոմե Դե Լաս Քազաս. ինդիոսների պաշտպանը 64
Դանիելե Քոմբոնի. սևամորթների պաշտպանը 66
   
Է. - ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ 69
Հարրի Վուն և ժամանակակից ստրկատիրությունը 70
   
Ը. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱԽԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՄՈԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 74
Մարդկային զանգվածային զոհաբերությունները Ացտեկների մոտ 74
Քրիստոնյաները կործանում են արյունարբու կուռքերը և հակառակվում են մոգությանը, աստղագուշակությանն ու կախարդությանը 76
Մի հետաքրքիր համեմատություն հին հեթանոսական աշխարհի և Տասնիններորդ դարի աֆրիկյան պետություններից մեկի միջև 77
Անիմիստական Աֆրիկան այսօր. մոգության, կախարդության և սնապաշտության ճիրաններում 78
   
Թ. - ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱԽԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ 82
Վհուկները հռոմեական աշխարհում 82
Վհուկները գերմանական աշխարհում և վաղ Միջնադարում. Եկեղեցու ունեցած դերը 83
Կախարդությունը ժամանակակից Աֆրիկայում 84
Կախարդությունը ժամանակակից Եվրոպայում 85
Կախարդություն, քսուքներ և թմրանյութեր 86
Քսաներորդ դարի հոգեբացահայտական հեղափոխությունը 88
Տասնվեցերորդ դարը և կախարդության վերադարձը 91
Իսկ Սրբազան Ինքվիզիցիա՞ն 93
   
Ժ. - ԳԼԱԴԻԱՏՈՐԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԸ. ԹԱՂՄԱՆԱԿԱՆ ԾԵՍԵՐ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱՐԲՈՒ ԶՎԱՐՃԱՆՔՆԵՐ 99
Քրիստոնյաներն ընդդիմանում են գլադիատորական խաղերին 99
Մարդկային զոհաբերություններ գերեզմանների վրա 100
   
ԺԱ. - ՔՐԻՍՏՈՍԸ ՄԵԶ ԱԶԱՏԵԼ Է ՎԱԽԻՑ ԵՎ ՄԱՀԻՑ 102
Վախը հեթանոսական աշխարհում 102
Երբ Դրախտը ''չկար''. ննջեցյալների հանդեպ վախը 104
Մահը քրիստոնյաների համար 108
   
ԺԲ. - ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՋԱՆՔԵՐԸ 111
Երբ Կեսարը չկար 111
Աստծո խաղաղությունը և Աստծո զինադադարը 113
   
ԺԳ. - ՀԵՐԵՏԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ ԸՆԴԴԵՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ 115
Ապոկալիպտիկ միլլենարիստները և նրանց ավերիչ մոլեգնությունը 115
Խարազանավորներից մինչև Լենին 116
Բոհեմիացի Հուսիտները և Յան Պալաչը 119
   
ԺԴ. - ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԸ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԸ 122
Աստծո անդրանցականությունը և մարդը որպես «արարչության թագավոր» 122
Քրիստոնյա Եվրոպան որպես մայր գիտության և հիվանդանոցների 124
Եկեղեցին և կրթությունը 131
Համալսարանների ծնունդը 133
   
ԺԵ. - ՄԱՐՏԻՆ ԼՈՒԹԵՐԸ, ԺԱՆ ԿԱԼՎԻՆԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽԶՈՒՄԸ 136
Մարտին Լութերը. «միշտ անհանդարտ ու մտախռով» մի վանական 136
Լութերը բարենորոգող չէր 139
Լութերը և մահացու դաշինքը քաղաքական իշխանության հետ 140
Լութերի զայրացկոտ աշակերտը. Ժան Կալվին 142
Անգլիկան Եկեղեցու ծնունդը Հենրի Ութերորդի օրոք 143
   
ԺԶ. - ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄԻ ԴԻԱԼԵԿՏԻԿ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 146
«Privilegium Othonis» հրովարտակից մինչև «Kulturkampf» 147
Խաչն ուրացած դարը 149
   
ԺԷ. - ԶՐՊԱՐՏՈՂՆԵՐԸ 151
Ալֆրեդ Ռոզենբերգ. Եկեղեցուն զրպարտող նացիստը 154
   
ԺԸ. - ԱՅՆ, ԻՆՉԸ ՈՐ ԿՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ՆԵՐՍՈՒՄ 161