ԹՈՎՄԱ ԳԵՄԲԱՑԻ, «ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ»

 

 

Թովմա Գեմբացի, Նմանութիւն Յիսուս Քրիստոսի, Երեւան 1996 (Ա. հրտ.), էջ 266.