Օրուայ խօսք1 Կորնթացիս 15, 58

Ուրեմն, եղբայրներ իմ սիրելի, հաստատուն մնացէք, անշարժ եղէք, ամէն ժամ աւելին եղէք Տիրոջ գործի մէջ. իմացէք, որ ձեր վաստակը ի զուր չէ Տիրոջ առաջ։Եսայի 45, 19

Ես եմ, Ես եմ Տէրը, որ խօսում եմ արդարութիւնը եւ յայտնում ճշմարտութիւնը։Ժողովող 12, 13

Երկնչիր Աստծուց եւ պահիր Նրա պատուիրանները. ահա սա է մարդն ամբողջովին։Առակաց 10, 2

Գանձերը չեն օգնի անօրէններին, մինչդեռ արդարութիւնը փրկում է մահից։Սիրաք 18, 23

Աղօթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ եւ մի՛ եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է Տիրոջը։1 Կորնթացիս 1, 3

Շնո՜րհ ձեզ եւ խաղաղութիւն մեր Հայր Աստծուց եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսից։Մատթէոս 6, 19-21

Գանձեր մի՛ դիզէք ձեր համար երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը ոչնչացնում են, եւ ուր գողերը պատերը ծակում ու գողանում են։ Այլ՝ գանձեր դիզեցէք ձեր համար երկնքում, ուր ո՛չ ցեցը եւ ո՛չ էլ ժանգը չեն ոչնչացնում, եւ ո՛չ էլ գողերն են պատերը ծակում ու գողանում։ Քանի որ ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ կը լինեն նաեւ ձեր սրտերը։Սաղմոս 8, 2-10

Ո՜վ Տէր, Տէր մեր, քանի՜ցս մեծ է Անունդ համայն երկրի վրայ. երկնքից աւելի՝ Անունդ է պատմում մեծվայելչութիւնդ: Մանուկների ու կաթնակերների բերանում հաստատեցիր զօրութիւնդ ընդդէմ թշնամիների, անդամալոյծ դարձնելով թշնամուն ու հակառակորդին: Հայում եմ երկնքին, Քո մատների գործին, լուսինն ու աստղերը, որոնք Դու հաստատեցիր. ի՞նչ է մարդը, որ Դու յիշում ես նրան, մարդ արարածը, որ Դու այցելես նրան: Եւ սակայն, աստուած լինելուց մի քիչ նուազ ստեղծեցիր նրան, պսակեցիր փառքով ու պայծառութեամբ, ձեռքերիդ բոլոր գործերի վրայ իշխան կարգեցիր, ամէն ինչ ենթարկեցիր նրա ոտքերի ներքոյ. ամէն տեսակի երամակներ ու նախիրներ, նաեւ վայրի գազանները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները, որոնք զեռում են ընդծովեայ արահետներում: Ո՜վ Տէր, Տէր մեր, քանի՜ցս մեծ է Անունդ համայն երկրի վրայ:Մատթէոս 6, 16-18

Երբ ծոմ պահէք, տրտմերես մի՛ եղէք կեղծաւորների նման, որոնք իրենց երեսները այլանդակում են, որպէսզի մարդկանց այնպէս երեւան, թէ ծոմ են պահում. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ա՛յդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ծոմ պահես, օծի՛ր քո գլուխը եւ լուա՛ քո երեսը, որպէսզի չերեւաս մարդկանց որպէս ծոմ պահող, այլ քո Հօրը, գաղտնաբար. եւ քո Հայրը, որ տեսնում է ծածուկ գործերը, կը հատուցի քեզ։Յովհաննէս 5, 21

Ինչպէս որ Հայրը յարութիւն է տալիս մեռելներին եւ կենդանացնում է, նոյնպէս եւ Որդին կենդանացնում է՝ ում կամենայ։Ղուկաս 8, 8

Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։Սաղմոս 7, 11-18

Վահանս Աստծոյ մօտ է, Նա սրտով ուղիղների փրկիչն է. Աստուած արդար դատաւոր է, հզօր եւ համբերատար, ամէն օր չի սանձազերծում Իր բարկութիւնը: Ով դարձի չի գալիս եւ սրում է իր թուրը, լարում է աղեղը եւ թիրախին նշան առնում, ինքն իր համար մահուան գործիքներ է պատրաստում, իր աղեղներից՝ հրաբորբոք ածուխ: Ահա յղանում է չարիք, իրենում կրում է ոճիր, ինքն իր վրայ դժբախտութիւն է ծնում: Եթէ փոս է բացում եւ փորում խորացնում, ի՛նքն է ընկնելու այդ փոսի մէջ. իր իսկ գլխին է բարդուելու իր ոճիրը, իր բռնութիւնն իր գլխին է թափուելու: Փառաւորելու եմ Տիրոջն Իր արդարութեան համար, երգելու եմ Բարձրեալ Տիրոջ Անունը:Մատթէոս 5, 11-12

«Երանի՜ է ձեզ», ասում է Յիսուսը, «երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամէն տեսակ չար խօսք ու սուտ ասեն։ Ցնծացէք եւ ուրախացէք, որովհետեւ երկնքում ձեր վարձը մեծ է, քանի որ այսպէս հալածեցին մարգարէներին, որոնք ձեզնից առաջ են եղել»։Մատթէոս 5, 10

Երանի՜ նրանց, որ հալածւում են արդարութեան համար, որովհետեւ նրանցն է Երկնքի Արքայութիւնը։Մատթէոս 5, 9

Երանի՜ խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծոյ որդիներ պիտի կոչուեն։