Օրուայ խօսքՅովհաննէս 14, 6

Յիսուսն ասում է. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ոչ ոք չի գալիս Հօրը, այլ միայն՝ իմ միջոցով»:Հմմտ. 1 Յովհաննէս 2, 1

Յիսուսի մասին գրուած է. «Եթէ մեզնից մէկը մեղանչում է, մենք մի դատապաշտպան ունենք Հօր մօտ»:Սաղմոս 24, 7-10

Բարձրացրէ՛ք, իշխաններ, ձեր դռները, բարձրացէ՛ք, դռներ յաւիտենական, եւ թող ներս մտնի փառքի Թագաւորը: Ո՞վ է այս փառքի Թագաւորը. Տէրն ուժեղ եւ հզօր, պատերազմում հզօր Տէրը: Բարձրացրէ՛ք, իշխաններ, ձեր դռները, բարձրացէ՛ք, դռներ յաւիտենական, եւ թող ներս մտնի փառքի Թագաւորը: Ո՞վ է այս փառքի Թագաւորը. ամբողջ տիեզերքի Տէրը, Նա է փառքի Թագաւորը:Սաղմոս 24, 1-6

Տիրոջն է երկիրը եւ նրանում բովանդակուած ամէն բան, աշխարհը եւ նրանում բնակուող ամէն ոք. Նա է, որ այն հիմնեց ծովերի վրայ, գետերի վրայ հաստատեց այն: Ո՞վ կարող է բարձրանալ Տիրոջ լեռը. ո՞վ կարող է մտնել Նրա Սրբութեան վայրը: Ում ձեռքերն անմեղ են եւ սիրտը մաքուր, ով ունայնութեանը չի յանձնում իր կեանքը, ով նենգ մտադրութեամբ չի երդւում: Կը ստանայ Տիրոջ օրհնութիւնը, իր փրկութեան Աստծոյ արդարութիւնը. ահա՛ սերունդը, որ փնտռում է Նրան, որ փնտռում է Յակոբի Աստծոյ երեսը:Հմմտ. Եփեսացիս 4, 10

Յիսուսի մասին գրուած է. «Նա՝ ով իջաւ, նաեւ բարձրացաւ երկինք, լցնելու համար գոյութիւն ունեցող ամէն բան»:Ելից 23, 25-26

Պաշտի՛ր քո Տէր Աստծուն, եւ ես կ\'օրհնեմ քո հացն ու ջուրը եւ ձեզնից կը վանեմ հիւանդութիւնները։ Քո երկրում անսեռունակ տղամարդ եւ ամուլ կին չեն լինելու։ Ես աւելացնելու եմ քո կեանքի տարիները։Հմմտ. Եբրայեցիս 9, 12

Քրիստոսը մէկ անգամ ընդմիշտ մտաւ Սրբութիւնից ներս, մեր համար ստանալով յաւիտենական փրկութիւնը:Սաղմոս 23, 1-6

Տէրն է իմ հովիւը, ինձ ոչինչ չի պակասում. դալար խոտի արօտավայրերում հանգստացնում է ինձ: Դէպի խաղաղ աղբիւրներն է առաջնորդում ինձ, սթափեցնում է կեանքս. առաջնորդում է ինձ արդարութեան արահետներում Իր Անուան սիրոյ համար: Եթէ նոյնիսկ գնամ մահուան խաւար հովիտը, ոչ մի չարիքից չեմ վախենում. Քո ցուպն ու գաւազանը մխիթարում են ինձ եւ Դու ինձ հետ ես: Իմ առջեւ սեղան ես պատրաստում, թշնամիներիս դիմաց. հոտաւէտ իւղով օծում ես գլուխս, բաժակս լցուել է եւ յորդում է: Բարութիւն եւ սէր են ընկերակցելու ինձ կեանքիս բոլոր օրերում. անվախճան օրեր շարունակ վերադառնալու եմ Տիրոջ բնակավայրը:Մարկոս 1, 17

Եւ Յիսուս նրանց ասաց. «Իմ ետեւից եկէք, եւ ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կը դարձնեմ»։Մատթէոս 21, 9

Օրհնութի՜ւն Դաւթի Որդուն: Օրհնեալ է Նա, որ գալիս է Տիրոջ Անունով:Գործք Առաքելոց 2, 36

Աստուած Տէր եւ Քրիստոս կարգեց այն Յիսուսին, որին դուք խաչեցիք:Սաղմոս 19, 8-15

Տիրոջ օրէնքն ամբիծ է, դարձի է բերում հոգիները. Տիրոջ ուսուցումները ճշմարիտ են, իմաստուն են դարձնում պարզամիտներին: Տիրոջ պատուիրաններն ուղիղ են, ուրախացնում են սիրտը. Տիրոջ կամքը լուսաւոր է, մաքրութիւն է տալիս հայեացքին: Տիրոջ երկիւղը սուրբ է, տեւում է ընդմիշտ. Տիրոջ վճիռները ճշմարտութիւն են, արդար լիովին: Փափաքելի են առաւել՝ քան ոսկին, քան բազում մաքուր ոսկին. մեղրից էլ աւելի քաղցր են, մեղրի ծորացող խորսխից աւելի: Ծառադ նրանցով լուսաւորուած է, վարձատրուած՝ նրանց գործադրումով. բայց ո՞վ կարող է յստակ տեսնել ակամայ յանցանքները. ծածուկ մեղքերիցս, որոնք չեմ տեսնում, արձակիր ինձ: Ծառայիդ փրկիր հպարտութեան մեղքից, թող չիշխի ինձնում. յայնժամ անմեղ կը լինեմ, մեծ մեղքից՝ մաքուր: Թող Քեզ հաճելի լինեն բերանիս խօսքերը, Քո առաջ՝ սրտիս մտածումները. Տէ՜ր, իմ վէմ եւ իմ փրկիչ:Հմմտ. 1 Կորնթացիս 2, 5

Ձեր հաւատքը թող հիմնուած չլինի մարդկային իմաստութեան, այլ՝ Աստծոյ զօրութեան վրայ:Հմմտ. Փիլիպպեցիս 3, 3

Մեր փառքը Յիսուս Քրիստոսի մէջ է. մենք չենք վստահում մարմնին:Հմմտ. Գործք Առաքելոց 2, 21

Ով կը կանչի Տիրոջ Անունը, Տիրոջ կողմից էլ կը փրկուի: