Օրուայ խօսք2 Օրինաց 32, 1-4

Երկի՛նք, ակա՛նջ դիր, որ խօսեմ, եւ երկիրը թող լսի իմ բերանի պատգամները։ Իմ խօսքը թող ընկալուի իբրեւ անձրեւ, իմ պատգամներն իջնեն իբրեւ ցօղ, իբրեւ սէզի վրայ տեղացող անձրեւ ու խոտի վրայ տեղացող տեղատարափ, որովհետեւ Տիրոջ անունը տուեցի։ Օրհնութիւն առաքեցէ՛ք մեր Տէր Աստծուն, Աստուած, որի գործերը ճշմարիտ են, ու նրա ուղիները՝ օրինաւոր։ Աստուած հաւատարիմ է, եւ Նրա մէջ անիրաւութիւն չկայ, Տէրն արդար է ու անարատ։Հմմտ. 2 Թեսաղոնիկեցիս 2, 8

Տէրն Իր բերանի շնչով կործանելու է ամբարիշտներին, նրանց ոչնչացնելու է Իր գալստեան յայտնութեանը:Ծննդոց 2, 18

Տէր Աստուած ասաց. «Լաւ չէ, որ մարդը միայնակ լինի»։1 Յովհաննէս 5, 11

Աստուած մեզ տուեց յաւիտենական կեանքը եւ այդ կեանքն Իր Որդու մէջ է:Յեսու 1, 9

Ահա պատուիրում եմ քեզ, զօրացի՛ր եւ արիացի՛ր, մի՛ վախեցիր եւ մի՛ երկնչիր, որովհետեւ քեզ հետ է քո Տէր Աստուածը ամէն տեղ, ուր էլ որ գնաս։Հմմտ. Եփեսացիս 1, 3

Աստուած օրհնեց մեզ երկնքում հոգեւոր բոլոր օրհնութիւններով ի Քրիստոս:Ծննդոց 1, 26-28.31

Աստուած ասաց. «Մարդ ստեղծենք մեր պատկերով եւ նմանութեամբ, նա թող իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի անասունների եւ երկրի վրայ սողացող բոլոր սողունների վրայ»։ Եւ Աստուած մարդուն ստեղծեց Իր պատկերով, Աստծոյ պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց։ Աստուած օրհնեց նրանց ու ասաց. «Աճեցէ՛ք, բազմացէ՛ք, լցրէ՛ք երկիրը, տիրեցէ՛ք դրան, իշխեցէ՛ք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի բոլոր անասունների ու երկրի վրայ սողացող բոլոր սողունների վրայ»։ Եւ Աստուած տեսաւ, որ այն ամէնը, ինչ ստեղծել էր, շատ բարի է։Հմմտ. Հռոմէացիս 9, 5

Քրիստոս Ինքն է ամէն ինչի վրայ յաւիտեանս օրհնեալ Աստուած։Սաղմոս 20, 2-10

Տրտմութեան օրը թող լսի քեզ Տէրը, թող քեզ պաշտպանի Յակոբի Աստծոյ Անունը. թող քեզ օգնութիւն ուղարկի Իր Սրբավայրից, Սիոնից քեզ թիկունք կանգնի: Թող Նա յիշի քո բոլոր ընծաները,մատուցածդ զոհը Նրան հաճելի լինի. թող շնորհի քեզ սրտիդ համաձայն, իրենց աւարտին հասցնի քո բոլոր ծրագրերը: Մենք ցնծալու ենք քո յաղթանակի համար, մեծարելով մեր Աստծոյ Անունը. թող Տէրն ամբողջովին իրագործի քո բոլոր խնդրանքները: Այժմ ես գիտեմ, որ Տէրը փրկութիւնը տալու է Իր Մեսիային. պատասխանելու է նրան Իր Սրբութեան երկնքից, Իր աջի զօրութեամբ, որ փրկում է: Ոմանք իրենց յոյսը դնում են ռազմակառքերի, ուրիշներ՝ ձիերի վրայ, մենք կանչում ենք Տիրոջ՝ մեր Աստծոյ Անունը. նրանք կքւում են եւ ընկնում, մենք ոտքի ենք մնում եւ հաստատուն ենք: Տէ՜ր, փրկի՛ր: Մեզ կը պատասխանի Մեսիա Թագաւորը, այն օրը, երբ մենք կը դիմենք Իրեն: