Օրուայ խօսքԱռակաց 2, 10-12

Երբ իմաստութիւնը մտնի սրտիդ մէջ, եւ գիտութիւնն ախորժելի լինի հոգուդ, այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ եւ արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն, որպէսզի փրկութիւն գտնես չար ճանապարհից ու նենգախօս մարդուց։Առակաց 2, 6-9

Տէրն է տալիս իմաստութիւնը, եւ Նրանից են բխում գիտութիւնն ու հանճարը. Նա է արդարների համար փրկութիւն վերապահում եւ հովանի լինում նրանց ընթացքին. Նա է պահպանում արդարների ճանապարհը եւ հաստատ դարձնում Իրենից երկիւղ կրողների ուղին։ Այն ժամանակ կը հասկանաս արդարութիւնն ու իրաւունքը եւ բոլոր շաւիղներդ կ\'ուղղես դէպի բարին։Հմմտ. 1 Պետրոս 4, 14

Երանի՜ ձեզ, եթէ նախատւում էք Քրիստոսի Անուան համար, որովհետեւ Աստծոյ Հոգին հանգչում է ձեր վրայ:Սաղմոս 34, 12-23

Եկէք, որդիներ, լսեցէք ինձ, ձեզ կ\'ուսուցանեմ Տիրոջ երկիւղը. կա՞յ մէկը, որ փափաքում է կեանքը եւ կամենում է օրեր՝ ճաշակելու համար բարիքը: Լեզուդ հեռու պահիր չարից, շրթունքներդ՝ ստախօսութիւնից. հեռու մնայ չարից եւ գործիր բարին, փնտռիր խաղաղութիւնը եւ նրան հետեւիր: Տիրոջ աչքերը արդարների վրայ են, Նրա ականջներն ուշադիր են նրանց աղաղակին. Տիրոջ դէմքը չարագործների դէմ է, նրանց յիշատակը ջնջելու համար երկրից: Տէրը լսում է Իրեն կանչողներին, նրանց դուրս է հանում իրենց բոլոր նեղութիւններից. Տէրը մօտ է վշտահար սիրտ ունեցողներին եւ փրկում է ճնշուած հոգիներին: Բազմաթիւ են արդարի նեղութիւնները, բայց Տէրն ամէն անգամ ազատում է նրան. հսկում է նրա բոլոր ոսկորների վրայ, նրանցից մէկն անգամ չի փշրուելու: Չարութիւնը սպանում է ամբարիշտին, պատժուելու է նա՝ ով ատում է արդարին. Տէրն ազատում է Իր ծառաների կեանքը, չի պատժւում նա՝ ով ապաւինում է Նրան:Սաղմոս 34, 2-11

Օրհնում եմ Տիրոջն ամէն ժամ, ամէն ժամ Նրա օրհնութիւնը բերանումս է. ես փառքս գտնում եմ Տիրոջ մէջ, թող լսեն խոնարհները եւ ուրախ լինեն: Իմ հետ մեծարեցէք Տիրոջը, միասին պանծացնենք Նրա Անունը. փնտռեցի Տիրոջը եւ Նա ինձ պատասխանեց, իմ բոլոր նեղութիւններից ազատեց ինձ: Մօտեցէք Տիրոջը եւ վերցրէք լոյս, անստուեր կը փայլեն ձեր երեսները. աղքատն աղաղակում է, Տէրը լսում է Նրան, իր բոլոր նեղութիւններից ազատում է նրան: Տիրոջ հրեշտակը զինուած պատրաստ է, ազատելու համար նրանց՝ ովքեր Նրանից երկնչում են. ճաշակեցէք եւ տեսէք, որ քաղցր է Տէրը, երանելի է այն մարդը, որ Նրան է ապաւինում: Երկնչէք Տիրոջից, Նրա սրբեր, Նրանից երկնչողին ոչինչ չի պակասում. հարուստներն աղքատանում են ու քաղցում, ոչ մի բարիք չի պակասում նրան՝ ով Տիրոջն է փնտռում:Հմմտ. Փիլիպպեցիս 2, 15-16

Աստղերի նման փայլեցէք աշխարհում, հաստատուն միացած մնալով կեանքի խօսքին:2 Օրինաց 25, 13-16

Տոպրակիդ մէջ նոյն չափի՝ ծանր ու թեթեւ կշռաքարեր թող չլինեն։ Քո տանը նոյն չափսը երկար ու կարճ թող չլինի։ Ճշգրիտ ու արդար կշռաքարեր պէտք է ունենաս, ճշգրիտ ու արդար չափ ունենաս, որպէսզի երկար ապրես այն երկրում, որ քո Տէր Աստուածը իբրեւ ժառանգութիւն է տալու քեզ, որովհետեւ քո Տէր Աստծու համար պիղծ է նա, ով վարւում է այդ կերպ, ով անարդարութիւն է գործում։Յովհաննէս 8, 12

Յիսուսն ասում է. «Ով հետեւում է ինձ, խաւարի մէջ չի քայլի, այլ կ\'ունենայ կեանքի լոյսը»:Մատթէոս 11, 28

Յիսուսն ասում է. «Եկէք ինձ մօտ, յոգնածներ ու ծանրաբեռնուածներ, եւ Ես ձեզ հանգիստ կը տամ»:Սաղմոս 33, 12-22

Երանի՜ այն ժողովրդին, որի Աստուածը Տէրն է, այն ժողովրդին, որին Նա ընտրել է որպէս ժառանգութիւն. երկնային բարձունքներից Տէրը դիտում է, Նա տեսնում է բոլոր մարդկանց: Իր բնակութեան վայրից նա զննում է երկրի բոլոր բնակիչներին. Նա Ինքն է կաղապարել իւրաքանչիւրի սիրտը եւ հասկանում է նրանց բոլոր արարքները: Թագաւորի փրկութիւնը իր մեծ զօրքի մէջ չէ, հսկան չի ազատւում իր մեծ զօրութեամբ. յաղթանակի համար՝ ձին մի խաբկանք է, բանակը չի կարող փրկութիւն պարգեւել: Տիրոջ աչքերն Իրենից երկնչողների վրայ են, նրանց վրայ՝ ովքեր յուսացել են Իր սիրոյն. նրանց կեանքն ազատելու համար մահից եւ ապրել տալու համար քաղցի օրերին: Այո՛, մենք սպասում ենք Տիրոջը, Նա՛ է մեր օգնութիւնն ու մեր վահանը. Նրանում է ուրախանում մեր սիրտը, մենք հաւատում ենք Նրա սրբութեան Անուանը. թող մեզ ընկերանայ Քո սէրը, Տէր, որովհետեւ Քեզ ենք մենք յուսացել:Սաղմոս 33, 1-11

Ցնծացէք, արդարներ, ի Տէր, ուղղամիտների համար քաղցր է օրհնութիւնը. երախտագիտութիւն մատուցէք Տիրոջը քնարի վրայ, տասնալարեան տաւիղով նուագեցէք Նրա համար. մի նոր երգ երգեցէք Նրան, նուագեցէք եւ երգեցէք արուեստով ու գեղեցկութեամբ: Տիրոջ խօսքը ճշմարիտ է, հաւատարմութեան մէջ են Նրա բոլոր գործերը. Նա սիրում է արդարութիւնն ու իրաւունքը, Տիրոջ սիրով լի է երկիրը: Տիրոջ խօսքով ստեղծուեց հաստատութիւնը, Նրա բերանի շնչով՝ տիեզերքը. ծովերի ջրերը Նա հաւաքում է կուժի մէջ, ամուր փականքների տակ է դնում անդունդները: Թող ամբողջ երկիրը երկնչի Տիրոջից, աշխարհի բնակիչները դողան Նրա առաջ. որովհետեւ Նա խօսում է, եւ ահա՝ ամէն բան ստեղծուած է, Նա հրամայում է, եւ ահա՝ ամէն բան գոյութիւն ունի: Տէրը ջնջում է հեթանոսների մտածումները, կործանում է ժողովուրդների ծրագրերը. բայց Տիրոջ կամքն իրականանում է միշտ, սերնդէ սերունդ՝ Նրա սրտի ծրագրերը:Հմմտ. Կողոսացիս 1, 12

Ուրախութեամբ երախտագիտութիւն յայտնենք Հօրը, որ պարգեւեց մեզ մասնակցել սրբերի ժառանգութեանը:Հմմտ. 1 Պետրոս 2, 9

Քրիստոնեաների մասին գրուած է. «Դուք այն ժողովուրդն էք, որին Աստուած ընտրել է՝ աւետարանելու համար Իր հրաշագործ արարքները»:Առակաց 1, 28-33

Ասում է Աստծոյ Իմաստութիւնը. «Չարերը փնտրելու են ինձ, բայց չեն գտնելու, քանի որ ատեցին իմաստութիւնը եւ Տիրոջ երկիւղը չընտրեցին, չկամեցան անսալ իմ խորհուրդներին, արհամարհեցին իմ յանդիմանութիւնները։ Այսուհետեւ նրանք կ\'ուտեն իրենց ճանապարհների պտուղները եւ կը յագենան իրենց ամբարշտութեամբ։ Քանի որ զրկում էին երեխաներին, պիտի կոտորուեն, եւ կշտամբանքը պիտի սպանի ամբարիշտներին։ Իսկ նա, ով ինձ լսի, կ\'ապրի ապահով եւ երկիւղ չի ունենայ ոչ մի չարիքից»։Սաղմոս 32, 8-11

«Ես կրթում եմ քեզ եւ մատնանշում եմ հետեւելիք ճանապարհը, խորհուրդ կը տամ քեզ, հսկելով քո վրայ. մի՛ եղիր ձիու եւ ջորու նման, որոնք կշռադատութիւն չունեն. նրանց կատաղութիւնը զսպւում է միմիայն սանձով ու երասանակով»: Բազմաթիւ են տանջանքները, որ սպասւում են չարագործին, մինչդեռ Տիրոջ սէրը շրջապատում է հաւատացեալին. ուրախացէք Տիրոջ մէջ եւ ցնծացէք, ո՜վ արդարներ, սրտով ուղիղներ, աղաղակեցէք ուրախութեամբ: