Օրուայ խօսքՅովհաննէս 8, 31

Եւ Յիսուսն ասաց. «Եթէ դուք իմ ուսուցմանը հաւատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կը լինէք։ Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ կ\'ազատի»։Ժողովող 1, 2

Ունայնութիւն ունայնութեանց, - ասաց Ժողովողը, - ունայնութիւն ունայնութեանց. ամէն ինչ ունայն է։Հմմտ. Փիլիպպեցիս 2, 10

Թող Յիսուսի անուամբ ծալուի ամէն ծունկ. երկնքում, երկրի վրայ եւ դժոխքում:Յովհաննէս 3, 35

Հայրը սիրում է Իր Որդուն եւ Նրա ձեռքն է յանձնել ամէն բան:Յովհաննէս 15, 8

Սրանով է փառաւորւում իմ Հայրը. որ դուք շատ պտուղ տաք:Տովբիթ 3, 2-3

Տէր, Դու արդար ես, եւ Քո բոլոր գործերն ու ճանապարհները ողորմութիւն են. դատաստաններդ ճշմարիտ են, եւ միշտ արդար ես դատում. նայի՛ր եւ յիշի՛ր ինձ, մի՛ հատուցիր ինձ ըստ իմ մեղքերի եւ ըստ իմ չարիքների, նաեւ իմ հայրերի գործած չարիքների համար, որոնք մեղանչեցին Քո առաջ։Մատթէոս 8, 13

Յիսուսն աղօթողին ասում է. «Գնա՛, քո հաւատքի համաձայն թող լինի քեզ»։Առակաց 6, 26-29

Չար կինը որսում է պատուական մարդկանց հոգին։ Հնարաւո՞ր է արդեօք, որ մէկը կրակը պահի իր գոգում եւ շորը չայրի, կամ որեւէ մէկը բոբիկ քայլի կայծ ու կրակի միջով եւ իր ոտքերը չայրի, - այդպէս էլ անհնարին է որեւէ մէկին մտնել ամուսնացած կնոջ ծոցը եւ առանց պատժի մնալ. ով էլ որ մերձենայ նրան, չի արդարացուելու։Սիրաք 1, 1-3

Բովանդակ իմաստութիւնը Տիրոջից է եւ յաւիտեան կը մնայ Նրա հետ։ Ո՞վ կարող է երբեւէ հաշուել ծովի աւազի հատիկները, անձրեւների շիթերը, եւ յաւիտենութեան օրերը։ Ո՞վ կարող է քննել երկնքի բարձրութիւնը, երկրի լայնութիւնը եւ իմաստութեան խորքերը։Սաղմոս 67, 2-8

Աստուած, ողորմիր մեզ եւ օրհնիր, մեզ լուսաւորիր Քո Դէմքի լոյսով. որպէսզի երկրի վրայ ճանաչուի Քո ճանապարհը, Քո պարգեւած փրկութիւնը՝ բոլոր ազգերի մօտ: Ժողովուրդները թող գովեն Քեզ, Աստուած, թող գովեն Քեզ բոլոր ժողովուրդները: Թող ուրախանան ազգերը եւ ցնծան, որովհետեւ դատում ես ժողովուրդներին արդարութեամբ, կառավարում ես ազգերին երկրի վրայ: Ժողովուրդները թող գովեն Քեզ, Աստուած, թող գովեն Քեզ բոլոր ժողովուրդները: Երկիրը տուեց իր պտուղը, մեզ օրհնում է Աստուած, մեր Աստուածը. թող օրհնի մեզ Աստուած եւ թող Նրանից երկնչեն երկրի բոլոր սահմանները:Առակաց 6, 9-11

Մինչեւ ե՞րբ պիտի գամուած մնաս, ով ծոյլ, կամ ե՞րբ պիտի զարթնես քնից։ Մի քիչ քնով ընկնես, մի քիչ նստես, մի քիչ ննջես, մի քիչ էլ ձեռքերդ հանգչեցնես կրծքիդ, եւ ահա աղքատութիւնը, ինչպէս չար ուղեւոր, կը հասնի քեզ, եւ կարիքը, իբրեւ ժիր սուրհանդակ, կը կանգնի դռանդ։ Բայց եթէ ծոյլ չլինես, ապա քո ամառը պիտի հասնի աղբիւրի նման, իսկ կարիքը, ինչպէս ինքնահալած չարամիտ այր, պիտի փախչի հեռու։Առակաց 6, 6-8

Մրջիւնի մօտ գնա, ով ծոյլ, նախանձիր նրա գործերին եւ իմաստուն եղիր նրանից աւելի. քանզի նա ո՛չ հողագործ է, ո՛չ վերակացու, եւ ո՛չ էլ իր գլխին տէր ունի, բայց ամռանը նա պատրաստում է իր ուտելիքը եւ հնձի ժամանակ ամբարում է իր առատ պաշարը։ Կամ մեղուի մօտ գնա, տե՛ս, թէ ինչպէ՜ս գործունեայ է նա եւ թէ ինչպիսի՜ ջանասիրութեամբ է գործում, որի վաստակը մատուցում են թագաւորներին եւ տնանկներին՝ բժշկութեան համար։ Թէպէտեւ թոյլ է ուժով, բայց սիրելի է ու մեծարելի բոլորի համար, որովհետեւ ինքը յարգեց իմաստութիւնը եւ արժանի եղաւ յարգանքի։Ղուկաս 1, 42

Ամենասրբուհի Կոյս Մարիամ Աստուածածնի մասին գրուած է. «Օրհնեա՜լ ես դու կանանց մէջ եւ օրհնեա՜լ է որովայնիդ պտուղը»:Հռոմէացիս 8, 31

Եթէ Աստուած մեր հետ է, ո՞վ հակառակ կը լինի մեզ:Հմմտ. Գործք Առաքելոց 2, 24

Աստուած յարութիւն տուեց Յիսուսին, ազատելով նրան մահուան տրտմութիւնից: