Օրուայ խօսքՅակոբոս 3, 2

Եթէ մէկը խօսելիս չի մեղանչում, կատարեալ մարդ է:Հմմտ. Եփեսացիս 4, 29

Ձեր բերանից չար խօսքեր թող դուրս չգան, այլ յատկապէս՝ խօսքեր բարութեան:Մատթէոս 12, 37

Քո խօսքերի հիման վրայ ես արդարանալու, քո խօսքերի հիման վրայ ես դատապարտուելու:Սաղմոս 11, 1-7

Ես Տիրոջն եմ ապաւինում, ինչպէ՞ս էք ինձ ասում. «Դէպի մացառուտները փախիր, ճնճղուկի նման. չե՞ս տեսնում, որ չարագործները աղեղ են լարում: Նետը պատրաստում են լարի վրայ, սրտով ուղիղներին խաւարի մէջ խոցելու համար. երբ սասանուել են հիմքերը, արդարն ի՞նչ կարող է անել»: Բայց Տէրն Իր Սրբութեան օթեւանում է, երկնքում է Տիրոջ գահը. Իր աչքերը միշտ բաց դիտում են, Իր բիբերը խուզարկում են մարդկանց: Տէրը քննում է արդարին ու չարագործին, ով անարդարութիւն է սիրում՝ ատում է իր սեփական կեանքը. հրաշէկ ածուխ, կրակ ու ծծումբ է անձրեւելու չարագործների վրայ, նրանց գաւաթը լինելու է այրող քամի. Տէրն արդար է եւ սիրում է արդարութիւնը, արդարները տեսնելու են Նրա դէմքը:Հմմտ. 1 Պետրոս 3, 14-15

Երանի՜ ձեզ, եթէ տառապում էք արդարութեան համար. ձեր սրտերում սրբացրէք Տիրոջը՝ Յիսուսին:Հռոմէացիս 8, 35

Ո՞վ կը բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց. նեղութի՞ւնը, տրտմութի՞ւնը, հալածա՞նքը:Հմմտ. Հռոմէացիս 8, 31.33

Եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ մեզ հակառակ կը լինի: Ո՞վ կը մեղադրի Աստծոյ ընտրեալներին:Հմմտ. Յայտնութիւն 6, 10

Մինչեւ ե՞րբ, սուրբ եւ ճշմարտախօս Տէր, կ\'ուշանաս արդարութիւն գործելու երկրի վրայ:Ղուկաս 18, 7

Մի՞թէ Աստուած արդարութիւն չի գործադրի Իր ընտրեալների նկատմամբ, որոնք օր ու գիշեր աղաղակով դիմում են Իրեն:Սաղմոս 14, 1-6

Անմիտն իր սրտում ասում է. «Աստուած գոյութիւն չունի»: Այլասերուած են եւ պղծութիւն են գործում, չկայ բարիք անող մէկը: Տէրը երկնքից նայում է մարդկանց, տեսնելու համար՝ թէ կա՞յ արդեօք իմաստուն մէկը, մէկը, որ փնտրի Աստծուն: Բոլորն էլ խոտորուել են, ապականութեան մէջ համախմբուած. չկայ մէկը, որ բարիք գործի, եւ ո՛չ իսկ մէկը: Չարագործները խիղճ չունե՞ն, որ լափում են իմ ժողովուրդը. սա է հացը, որ ուտում են, չհաւատալով Տիրոջը: Բայց ահա սարսափով են պատուելու, որովհետեւ Աստուած արդարների հետ է. ծաղրեցիք աղքատի յոյսը, բայց Տէրը նրա ապաւէնն է:Հմմտ. 2 Պետրոս 3, 9-10

Տէրը չի ուշանայ կատարելու խոստումը. Տիրոջ օրը գալու է գողի նման:Հմմտ. Ղուկաս 20, 35-36

Ովքեր արժանի համարուեցին գալիք աշխարհին, հաւասար են հրեշտակներին եւ Աստծոյ որդիներն են:Հմմտ. Հռոմէացիս 1, 20

Աստծոյ ձեռքի գործերի մէջ կարող ենք տեսնել Նրա աստուածութիւնն ու հզօրութիւնը:Հմմտ. 1 Յովհաննէս 3, 13-14

Քրիստոնեաների համար գրուած է. «Մի՛ զարմացէք, որ աշխարհը ձեզ ատում է. մենք անցել ենք մահից կեանքի»:2 Օրինաց 8, 11-14

Զգո՛յշ եղիր, չլինի թէ մոռանաս քո Տէր Աստծուն, չպահես նրա պատուիրանները, նրա այն կանոններն ու օրէնքները, որ ես հաղորդում եմ քեզ։ Այնպէս չլինի, որ ուտելուց ու կշտանալուց յետոյ, գեղեցիկ տներ կառուցելուց ու դրանց մէջ բնակուելուց յետոյ, քո արջառն ու ոչխարը բազմանալուց յետոյ, քո արծաթն ու ոսկին շատանալուց յետոյ, քո ունեցած ամէն ինչը բազմանալուց յետոյ, գոռոզամտանաս ու մոռանաս քո Տէր Աստծուն։