Օրուայ խօսքՍաղմոս 18, 47-51

Կեցցէ՛ Տէրը, օրհնեալ է իմ վէմը, թող յաղթանակի փրկութեանս Աստուածը. Աստուած, որ առնում է իմ վրէժը, ժողովուրդներին ենթարկում է իմ իշխանութեանը: Դու փրկում ես ինձ կատաղի թշնամիներից, ինձ յաղթանակ ես շնորհում ընդդէմ հակառակորդներիս, բռնութիւն սիրող մարդուց ազատում ես ինձ: Սրա համար գոհութիւն եմ մատուցում Քեզ հեթանոսների մէջ: Օրհնութիւններ եմ երգում Քո Անուանը, Տէր, որովհետեւ աւելացնում ես փրկութիւնը Քո թագաւորին. Մեսիային պարգեւում ես Քո սէրը, Դաւթին եւ նրա սերնդին ընդմիշտ:Սաղմոս 18, 36-46

Դու տալիս ես ինձ փրկութեան Քո վահանը, Քո աջով՝ յենարան ես ինձ. խոնարհուելով՝ Դու ինձ բարձրացնում ես: Հարթում ես ճանապարհը քայլերիս ներքոյ, կրունկներս վստահ են շարժւում. հետապնդում եմ թշնամիներիս եւ հասնում եմ նրանց, ետ չեմ վերադառնում առանց նրանց ոչնչացնելու. հարուածում եմ նրանց, այլեւս չեն կարող ոտքի կանգնել եւ ընկնում են ոտքերիս ներքոյ: Դու զգեստաւորում ես ինձ զօրութեամբ՝ պայքարի համար, իմ առջեւ կորացնում ես յարձակուողներին. թշնամիներիս ծոծրակն ես ինձ տեսնել տալիս, ես ոչնչացնում եմ իմ հակառակորդներին: Նրանք կանչում են, բայց փրկիչ չկայ, Տէրը նրանց պատասխան չի տալիս. նրանց փոշու նման ցրում եմ հողմին, փողոցների ցեխի նման կոխկրտում եմ նրանց: Դու ազատում ես ինձ իմ ապստամբ ժողովրդից, կարգում ես գլուխ հեթանոսների. մի ժողովուրդ, որին չէի ճանաչում, ծառայում է ինձ: Ձայնս լսելիս՝ իսկոյն հնազանդւում են, այս օտարերկրացիները ենթարկւում են ինձ. երկիւղով լի օտարերկրացիներ, ահա նրանք, դուրս են գալիս իրենց թաքստոցներից:Սաղմոս 18, 31-35

Ամբիծ է Աստծոյ ճանապարհը, փորձուած է Տիրոջ խոստումը. Նա վահանն է նրա՝ ով ապաւինում է Իրեն: Ո՞վ է Աստուած, Տիրոջից բացի, ո՞վ է ամրութեան խարիսխ, մեր Աստծուց բացի. Աստուած է, որ գօտեպնդում է ինձ ուժով, ամբիծ է դարձնում իմ ճանապարհը: Եղջերուի ճարպկութեամբ է ինձ ընթանալ տալիս, բարձունքների վրայ հաստատում է ինձ ապահով. ձեռքերս պատերազմի է վարժեցնում, բազուկներս՝ պղնձէ աղեղ լարելու:Հմմտ. Մատթէոս 8, 11

Շատերը կը գան արեւելքից ու արեւմուտքից եւ ընթրիքի կը նստեն երկնքի արքայութիւնում:1 Տիմոթէոս 4, 10

Մենք յոգնում եւ պայքարում ենք, որովհետեւ մեր յոյսը կենդանի Աստծոյ վրայ է:Սաղմոս 18, 21-30

Տէրն ինձ վարձատրում է ըստ իմ արդարութեան, հատուցում է ինձ ձեռքերիս անմեղութեան համաձայն. պահպանեցի Տիրոջ ճանապարհները, չարագործ ես չեղայ, իմ Աստծուց հեռու: Նրա որոշումները բոլորն էլ իմ առջեւն են, ինձնից չեմ վանում Նրա հրամանները. ամբիծ եմ ես Նրա համար, արթուն հսկում եմ, մեղքից հեռու. Տէրն ինձ վարձատրում է ըստ իմ արդարութեան, դէպի Ինքն ուղղուած ձեռքերիս անմեղութեան համաձայն: Դու հաւատարիմ ես նրա հետ, ով հաւատարիմ է, անստգտանելի մարդու հետ՝ անստգտանելի. անկեղծ ես նրա հետ, ով անկեղծ է, չարասէրի հետ Դու խորամանկ ես. Դու փրկում ես խոնարհ ժողովրդին, բայց խոնարհեցնում ես մեծամիտների աչքերը: Տէր, Դու լոյս ես իմ ճրագին, իմ Աստուածը լուսաւորում է իմ խաւարը. Քո հետ՝ նետւում եմ բազմութիւնների դէմ, իմ Աստծոյ հետ՝ յաղթահարում եմ պարիսպները:Սաղմոս 18, 8-20

Երկիրը խռովւում է ու դողում, սասանւում են լեռների հիմքերը, ցնցւում են, որովհետեւ Նա զայրացել է. բարկութեան ծուխ է դուրս գալիս, Նրա բերանից՝ սպառող կրակ, Նրա չորսկողմը՝ հրաշէկ ածուխ: Խոնարհում է երկինքը եւ իջնում, Նրա ոտքերի ներքոյ՝ խաւար ամպեր. հեծնում է քերովբէին ու սլանում, սաւառնում է քամու թեւերի վրայ: Խաւարն Իր համար քօղ է դարձնում, մթին ջրերն ու խիտ ամպերը՝ վրան. Նրա փայլատակման առաջ ամպերը ցրւում են կարկուտով եւ կրակի կայծերով: Բարձրեալը որոտում է եւ առաքում Իր ձայնը. կարկուտ եւ կրակի կայծեր: Տէրը նետեր է արձակում եւ ցրում է նրանց, սարսափահար են կայծակների շաչիւնից. բացւում է ծովերի յատակը, երեւում են աշխարհի հիմքերը Քո սպառնացող ձայնի դիմաց, Տէր, զայրոյթիդ քամու փչման դիմաց: Վերեւից դէպի ինձ երկարում է Իր ձեռքը եւ բռնում է ինձ, բարձրացնում է ինձ ջրերի յորձանքից. ազատում է ինձ իմ հզօր թշնամուց, ինձնից աւելի ուժեղ հակառակորդներից: Սպասում էին կործանմանս օրը, բայց Տէրն իմ օգնականն էր. դուրս բերեց ինձ ազատ տարածքներ, ազատեց, որովհետեւ սիրում է ինձ:Սաղմոս 18, 2-7

Ես սիրում եմ Քեզ, Տէր, զօրութիւն իմ, Տէր, վէմ իմ, պաշտպանութիւն իմ, ազատարար իմ, Աստուած իմ, ժայռ՝ որի վրայ եմ ապաւինում, վահան իմ, փրկութեան իմ ուժ, յենարան իմ. բացականչեցի. «Օրհնեա՜լ է Տէրը», բոլոր թշնամիներիցս փրկուեցի: Մահուան կոհակները պաշարում էին ինձ, քշում տանում էին ինձ կատաղի յորձանքները. դժոխքի շղթաները պատում էին ինձ, մահուան ցանցերի որսն էի դարձել: Տրտմութեանս մէջ կանչեցի. «Տէ՜ր», աղաղակեցի իմ Աստծուն. Իր օթեւանից լսեց իմ ձայնը, Իր ականջներին հասաւ իմ աղաղակը:Հմմտ. 1 Յովհաննէս 1, 9

Յիսուսի մասին գրուած է. «Եթէ խոստովանենք մեր մեղքերը, Նա կը մաքրի մեզ ամէն անարդարութիւնից»:Հմմտ. Ղուկաս 15, 7

Երկնքում աւելի մեծ ուրախութիւն է լինելու դարձի եկող մի մեղաւորի համար, քան արդարների, որոնք դարձի գալու կարիք չունեն:Ելից 4, 11-12

Տէրն ասաց Մովսէսին. «Ո՞վ է մարդուն բերան տուել, կամ ո՞վ է ստեղծել խուլին ու համրին, տեսնողին ու կոյրին։ Մի՞թէ ոչ ես՝ Աստուածս։ Արդ, գնա՛, ես կը բացեմ քո բերանը, քեզ կը սովորեցնեմ, որ ասես այն՝ ինչ պէտք է ասել»։Հմմտ. Յովհաննէս 8, 11

Յիսուսն ասաց. «Ես նոյնպէս չեմ դատապարտում քեզ, գնա՛ եւ այլեւս մի՛ մեղանչիր»:Հմմտ. 1 Պետրոս 4, 8

Ձեր միջեւ բոցավառ սէր ունեցէք, որովհետեւ սէրը ծածկում է բազում յանցանքներ:Մատթէոս 7, 7-11

Խնդրեցէք Աստծուց եւ Նա կը տայ ձեզ, փնտրեցէք եւ կը գտնէք, բախեցէք եւ կը բացուի ձեր առաջ. որովհետեւ ով որ ուզի, կը ստանայ, ով որ փնտրի, կը գտնի, եւ ով որ բախի, նրա առաջ կը բացուի։ Ձեզնից ո՞վ է այն մարդը, որից իր որդին եթէ հաց ուզի, մի՞թէ քար կը տայ նրան. եւ կամ եթէ ձուկ ուզի, մի՞թէ օձ կը տայ նրան։ Արդ, եթէ դուք, որ չար էք, գիտէք ձեր որդիներին բարի պարգեւներ տալ, որքա՜ն եւս առաւել ձեր Հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կը տայ նրանց, ովքեր Նրանից խնդրում են։Հմմտ. Հռոմէացիս 8, 1

Այլեւս ոչ մի դատապարտութիւն չկայ նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Յիսուսի մէջ են: