2) Ինչպե՞ս են Ամենասուրբ Հաղորդության մասին բողոքական հայացքները տարբերվում կաթոլիկ հավատքից – Գրադարան – Mashtoz.org

2) Ինչպե՞ս են Ամենասուրբ Հաղորդության մասին բողոքական հայացքները տարբերվում կաթոլիկ հավատքից

Գրեթե բոլոր քրիստոնյաներն այս կամ այն ​​ձևով կատարում են Հաղորդության ծեսը՝ օգտագործելով հաց և գինի ի հիշատակ Քրիստոսի Մահվան ու Հարության: Բողոքական համայնքների կողմից Հաղորդությունը սովորաբար կոչվում է Տիրոջ Ընթրիք և նրանք սովորաբար չեն հավատում, որ Քրիստոսը ֆիզիկապես ներկա է հացի և գինու մեջ, լինի դա իրենց պաշտամունքի մեջ, թե առաքելահաստատ Եկեղեցիների և, ի մասնավորի, Կաթոլիկ (Ընդհանրական) Եկեղեցու Պատարագի ժամանակ: Կան մի շարք տարբեր տեսակետներ այն մասին, թե ի՛նչ է իրենից ներկայացնում Հաղորդությունը.

1) Խորհրդի ժխտում. բողոքական որոշ հարանվանություններ ընդհանրապես չեն կատարում Ամենասուրբ Հաղորդության ծեսը: Օրինակ՝ այսպես կոչված Փրկության Բանակը, որ սովորաբար համարվում է բարեգործական կազմակերպություն, սակայն ինքնահռչակ քրիստոնեական դավանանք է[1]։ Ըստ Los Angeles Times-ում հրապարակված մի հոդվածի, «Քեթրին Բութը՝ [Փրկության Բանակի] հիմնադրի ազդեցիկ կինը, հիացած էր քվակերների բարեպաշտությամբ ու գործելակերպով, ովքեր չեն կատարում Մկրտության և Հաղորդության ծեսերը: Հավատարիմ մնալով սրբացման հարցերում Փրկության Բանակի աստվածաբանությանը, – որ Սուրբ Հոգին գործում է սուրբ մարդկանց կյանքում, – նա հավատում էր, որ մարդու ամբողջ կյանքը խորհրդավոր բնույթ ունի: Ուիլիամ Բութը, թեև չէր արգելում խորհուրդները, 1883 թվականին հայտարարեց, որ այդ ծեսերը Բանակի պաշտոնական պաշտամունքի մաս չեն կազմում»[2]:

2) Հիշատակի ընթրիք. այս տեսակետը տարածված է Մկրտականների (Բապտիստների) և նման ա՛յլ քրիստոնյաների շրջանում: Մկրտական հեղինակներից մեկի համաձայն, «Ընթրիքն իրենից մի հռչակում է ներկայացնում. Քրիստոսի ներկայությունը Հոգու մեջ, որ բնակվում է մեզնում, ո՛չ միայն ապահովում է Խոսքի միջոցով մեղքերի թողություն, այլ նաև՝ բացահայտում է ո՛չ աստվածաշնչյան վարքը կյանքի ու հավատքի մեջ»[3]: Այս տեսակետի համաձայն, Հաղորդությունը նշան է, որը մեր համար մատնանշում է Քրիստոսին, բայց Քրիստոսն Ինքը ներկա չէ Հաղորդության մեջ, փոխարենը՝ Նա ներկա է Հոգով, որը «բնակվում է» հավատացյալների մեջ, ովքեր ընդունում են Հաղորդությունը:

3) Իրական, ո՛չ ֆիզիկական ներկայություն. Անգլիկանները (պրեսբիտերականներ) պնդում են, թե Քրիստոսն իսկապես ներկա է Հաղորդության մեջ, բայց ո՛չ ֆիզիկապես: 1647 թվականին հրապարակված Վեսթմինսթերյան Հավատքի Դավանությունը – հանրաճանաչ մի փաստաթուղթ, որ կազմվել է այդ համայնքի անդամների կողմից – ասում է, որ «նրանք, ովքեր արժանի են հաղորդության, ովքեր արտաքուստ ստանում են տեսանելի տարրերը, ներքուստ, հավատքով, իրականում և իսկապես, բայց ո՛չ մարմնով և մարմնապես, այլ՝ հոգեպես, ընդունում և ըմբոշխնում են այդ Խորհրդի մեջ նաև Խաչված Քրիստոսի և Նրա Մահվան բոլոր պտուղները»[4]: Կարելի է ասել, որ Խորհուրդն այստեղ «հաղորդիչ»ի դերակատարություն է կատարում, քանի որ ընկալումն այն է, որ Քրիստոսի Մարմինը հացի և գինու մեջ չէ, այլ՝ արտահայտվում է դրանց միջոցով։

4) Խորհրդավոր միություն. ի տարբերություն ռեֆորմիստների դիրքորոշման, Մարտին Լյութերը հավատարիմ մնաց Հաղորդության մեջ Քրիստոսի իրական ներկայության վերաբերյալ խիստ դիրքորոշմանը: Նա հավատում էր, որ հացն ու գինին Հաղորդության մեջ ներկա են իրենց բնական վիճակում, մինչդեռ Քրիստոսի Մարմինն ու Արյունը նրանց մեջ գերբնական վիճակում են: Ըստ Լյութերի. «Այդ դեպքում ինչո՞ւ Ընթրիքի ժամանակ չպետք է ասենք ավելին, քան ''Սա իմ մարմինն է'', նույնիսկ եթե հացն ու մարմինը երկու տարբեր գոյացություններ են, և ''սա'' բառը նշանակում է հաց։ Նաև այստեղ, երկու տարբեր առարկաների փոխարեն գալիս է նրանց միությունը, որը ես պետք է կոչեմ ''խորհրդավոր միություն'', քանի որ Քրիստոսի մարմինն ու հացը մեզ տրվում են որպես խորհուրդ»[5]: Ա՛յլ խոսքերով ասած, օրհնված հացն ու գինին ամբողջությամբ պարունակում են Քրիստոսի Մարմինն ու Արյունը, բայց չեն դառնում Քրիստոսի Մարմինն ու Արյունը։

5) Ֆիզիկական փոփոխություն. Ամենասուրբ Հաղորդության վերաբերյալ կաթոլիկ (ընդհանրական) տեսակետը տարբերվում է բողոքական հայացքներից, քանի որ կաթոլիկները դավանում են, որ Պատարագի Հացն ու Գինին բառացիորեն դառնում են Քրիստոսի ֆիզիկական Մարմինն ու Արյունը: Սրբագործումից հետո հացն ու գինին չկան, փոխարենը ներկա են Հիսուս Քրիստոսի Մարմինը, Արյունը, Հոգին և Աստվածությունը։ Տրիդենտյան Ժողովն ուսուցանում է, որ Ամենասուրբ Հաղորդության մեջ տեղի է ունենում գոյացափոխություն. «հացի ամբողջ գոյացությունը՝ մեր Տիրոջ՝ Քրիստոսի Մարմնի գոյացությանը, և գինու ամբողջ գոյացությունը՝ Նրա Արյան գոյացությանը»[6]:

Բյուզանդական ավանդության Եկեղեցիներն Ամենասուրբ Հաղորդության վերաբերյալ միևնույն տեսակետն ունեն, ինչ կաթոլիկները, բայց երբեմն գործածում են տարբեր եզրաբանություն՝ մատնանշելու համար հացի և գինու ֆիզիկական փոխակերպումը Քրիստոսի Մարմնին ու Արյանը[7]: Շնորհիվ այն բանի, որ Արևելյան Եկեղեցիների քահանաներն իսկական ձեռնադրություն ունեն, – թեև Ընդհանրական Եկեղեցու հետ միության մեջ չեն, – և այն պատճառով, որ նրանք նաև դավանում են Քրիստոսի իրական ներկայությունը Ամենասուրբ Հաղորդության խորհրդի մեջ, կաթոլիկներն արտակարգ իրավիճակներում (օրինակ՝ մահվան սպառնալիք, կաթոլիկ քահանայի ներկայության անհնարինություն, և այլն) կարող են Ամենասուրբ Հաղորդությունը ստանալ Արևելյան առաքելահաստատ Եկեղեցիների քահանաներից (տե՛ս Գլուխ 14):

[1] Փրկության Բանակը չի կարող համարվել քրիստոնեական դավանանք, քանի որ այն չի ուսուցանում, որ իր անդամները պետք է մկրտվեն: Նոր Կտակարանը հստակ կերպով աում է, որ Մկրտությունն այն է, ինչը մեզ մաքրում է սկզբնական մեղքից և մտցնում է Աստծո ընտանիք (1Պտ 3, 21; Հվհ 3, 5; Հռմ 6; և այլն): Նույնիսկ այն բողոքական դավանանքները, որոնք ժխտում են Մկրտության վերածնող զորությունը, համենայնդեպս՝ սովորաբար մկրտում են իրենց նոր անդամներին, քանի որ Հիսուսն այդպես է պատվիրել (Մտթ 28, 19):
[2] John Dart, Salvation Army OKs Freedom to Practice Popular Sacraments, Los Angeles Times, May 30, 1998.
[3] Russell D. Moore, Christ’s Presence as Memorial, Understanding Four Views on the Lord’s Supper, ed. John H. Armstrong (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2007), p. 38.
[4] Վեսթմինսթերյան Հավատքի Դավանություն, 29.7.
[5] Martin Luther, Confession Concerning Christ’s Supper in Word and Sacrament III, ed. Robert H.Fischer, vol. 37 of Luther’s Works, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann (Philadelphia: Fortress Press, 1961), pp. 299-300.
[6] Տրիդենտյան Ժողով, Տասներեքերորդ նստաշրջան, գլուխ 4.
[7] Թեև այդ խորհուրդը նկարագրելիս ճշգրիտ տերմինների գործածումից նրանք երբեմն խուսափում են, բայց երբեմն կարելի է հանդիպել «μετουσίωσις» - «մեթուսիոսիս» եզրի գործածությանը, որով հասկացվում է էության փոփոխությունը, իսկ երբեմն էլ՝ «գոյացափոխություն» եզրին, թեև վերջինիս գործածությունը սահմանափակ է։ Օրինակ՝ Սուրբ Ֆիլարետի Քրիստոնեականում (19-րդ դար) ասվում է. «Գոյացափոխություն եզրը չի կարող գործածվել՝ սահմանելու համար, թե ինչպե՛ս են հացն ու գինին դառնում Տիրոջ Մարմինն ու Արյունը, քանի որ դա չի կարող հասկանալ ոչ ոք, բացի Աստծուց. այլ՝ միայն ցույց տալու համար, որ հացը ճշմարտապես, իսկապես և էապես դառնում է Տիրոջ իսկական Մարմինը, իսկ գինին դառնում է Տիրոջ իսկական Արյունը»:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։