Գրադարան | Mashtoz.org
Աղոթք
 • ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Սուրբ Հոգուն ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՀԻՍՈՒՍԻ ՍՈՒՐԲ ՍՐՏԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Հիսուսի Սուրբ Սրտին ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆԸ ԱՂՈԹՔԻ ՀԱՄԱՐ
  .
  .
  Աստվածաշունչ Մատյան, Հին Կտակարան, Գիրք Սաղմոսների։ Արևելահայերեն նոր թարգմանություն ըստ եբրայեցերեն բնագրի, հարմարեցված՝ ամփոփ ներածություններով ու նորկտակարանյան կցորդներով, քրիստոնեական աղոթքի համար։
 • ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  .
  .
  .
  Ամենասուրբ Հաղորդությանը նախապատրաստվելու և հաղորդվելուց հետո երախտագիտություն հայտնելու խորհրդածություններ ամսվա յուրաքանչյուր օրվա համար
 • ՍՈՒՐԲ ԿՈՒՅՍ ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾՆԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնին ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՍՈՒՐԲ ՀՈՎՍԵՓ ԱՍՏՎԱԾԱՀՈՐԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Սուրբ Հովսեփ Աստվածահորը ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՍՈՒՐԲ ՄԻՔԱՅԵԼ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետին ուղղված աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԻ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Սուրբ Հրեշտակներին ուղղված զանազան աղոթքներ, քաղված՝ Եկեղեցու ծիսական ավանդության մատյաններից, Սրբերի և հոգևոր հեղինակների աշխատություններից
 • ԶԱՆԱԶԱՆ ԱՂՈԹՔՆԵՐ
  .
  .
  .
  Եկեղեցու Հայրերի, Սրբերի, հոգևոր հեղինակների և տարբեր անձանց կողմից շարադրված զանազան աղոթքներ