15-19. Վաճառականների վտարումը Տաճարից – Գրադարան – Mashtoz.org

15-19. Վաճառականների վտարումը Տաճարից

→ Մտթ 21, 12-13.17; Ղկս 19, 45-48; Հվհ 2, 14-16
≈ Ես 56, 7; Երմ 7, 11
 
15Եվ հասան Երուսաղեմ: Եվ տաճար մտնելով՝ Նա սկսեց դուրս վռնդել նրանց, ովքեր վաճառում և գնում էին տաճարում, և լումայափոխների սեղաններն ու աղավնեվաճառների աթոռները շուռ տվեց. 16և թույլ չէր տալիս, որ որևէ մեկը տաճարի միջով ապրանք անցկացնի: 17Եվ նրանց ուսուցանում և ասում էր. «Մի՞թե գրված չէ.
 
Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի
բոլոր ժողովուրդների համար։
 
Դուք, մինչդեռ, ավազակների որջի եք վերածել այն»:
18Եվ քահանայապետներն ու օրենսգետները լսեցին դա, և խորհում էին, թե ինչպե՛ս կորստյան մատնեն Նրան, քանի որ վախենում էին Նրանից, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը հիացած էր Նրա ուսուցման վրա: 19Եվ երբ երեկո եղավ, քաղաքից դուրս ելան:
11, 15-19 - Այս հատվածի որոշ մանրամասնությունների համար՝ տե՛ս Մտթ 21, 12-17+:
 
11, 15-17 - Հիսուսի արարքն ուղղակի հետևանքն է այն ամենի, որ Նա տեսել էր Տաճարում նախորդ օրը (11): Առևտրականների վտարումը և այդ առիթով Հիսուսի կողմից արտասանված խոսքերը միանշանակ կերպով ցույց են տալիս, որ Նա բացարձակապես դեմ չէ ո՛չ Տաճարին, ո՛չ էլ այդտեղ կատարվող ծիսական պաշտամունքին, այլ՝ ընդհակառակը, չարաշահումներից մաքրագործելով՝ կամենում է վերադարձնել Տաճարն ու ծիսական պաշտամունքը իրենց սկզբնական անաղարտությանը: Վավերական ուսուցում՝ բոլոր սերունդների համար:
 
11, 16 - Հավանաբար ակնարկ է կատարվում այն փաստին, որ Տաճարի «Հեթանոսների» կոչվող սրահը սովորաբար գործածվում էր որպես կարճ ճանապարհ՝ քաղաքից դեպի Ձիթենյաց լեռ, այդպիսով աղմկալի իրարանցում և շուկայական խառնաշփոթ առաջացնելով մարդկանց անցուդարձի ու ապրանքների տեղափոխման պատճառով:
 
11, 17 - Մատթեոսից (21, 13) ու Ղուկասից (19, 46) տարբերվելով, Մարկոսն ամբողջացնում է Ես 56, 7 տողից կատարված մեջբերումը՝ ավելացնելով «բոլոր ժողովուրդների համար» խոսքերը: Այդպիսով ընդգծում է Հիսուսի կամքը՝ Աստծուն մոտեցնելու նաև հեթանոսներին:
 
11, 18 - Ընդգծվում է տարբերությունը քահանայապետների ու օրենսգետների և պարզ ժողովրդի դիրքորոշումների միջև: Իշխանությունն ու ինքնագոհ ինքնահավանությունը կուրացրել էին Իսրայելի կրոնական իշխանավորներին: Մշտատև ուսուցում՝ բոլոր ժամանակների Եկեղեցու համար:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։