23-27. Հարստությունների վտանգը – Գրադարան – Mashtoz.org

23-27. Հարստությունների վտանգը

→ Մտթ 19, 23-26; Ղկս 18, 24-27;  ⁓ Մրկ 4, 19
≈ 1Տմ 6, 17; Ծնդ 18, 14; Սղմ 62, 11; Զքր 8, 6-7
 
23Եվ շուրջբոլորը նայելով՝ Հիսուսն ասաց Իր աշակերտներին. «Որքա՜ն դժվարությամբ նրանք, ովքեր հարստություններ ունեն, կմտնեն Աստծո արքայություն»: 24Աշակերտներն ապշած մնացին Նրա խոսքերի վրա, բայց Հիսուսը հավելեց՝ ասելով նրանց. «Որդյակներ, որքա՜ն դժվարին է մտնել Աստծո արքայություն: 25Ավելի դյուրին է, որ ուղտը ասեղի ծակի միջով անցնի, քան թե հարուստը Աստծո արքայություն մտնի»: 26Նրանք, է՛լ ավելի ապշած, միմյանց ասում էին. «Ուրեմն ո՞վ կարող է փրկվել»: 27Նայելով նրանց, Հիսուսն ասաց. «Մարդկանց համար անհնարին է, բայց ո՛չ Աստծո համար: Արդարև, Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է»:
10, 23-27 - Այս հատվածի որոշ մանրամասնությունների համար՝ տե՛ս Մտթ 19, 23-26+:
 
10, 24 - Որոշ ձեռագրեր, թերևս բացատրության փորձ կատարելով, ավելացնում են. «նրանց համար, ովքեր իրենց հույսը դրել են հարստության վրա»: Գրաբարը նույնպես. «ո՜րչափ դժուարին է յուսացելոց յինչս՝ մտանել յարքայութիւն Աստուծոյ»։
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։