24-27. Մարդու Որդու բացահայտ գալուստը – Գրադարան – Mashtoz.org

24-27. Մարդու Որդու բացահայտ գալուստը

→ Մտթ 24, 29-31; Ղկս 21, 25-27
≈ Մտթ 8, 20; 13, 41; 2Օր 30, 3-4; Ես 13, 10; 34, 4; Դն 7, 13-14; Զքր 2, 6.10-17
 
24Բայց այդ օրերին, այդ նեղությունից հետո,
 
արևը խավարելու է,
և լուսինն այլևս չի տալու իր լույսը,
25և աստղերն ընկնելու են երկնքից
և երկնային զորությունները ցնցվելու են:
 
26Եվ ապա տեսնելու են Մարդու Որդուն, որ ամպերի վրայով գալիս է մեծ զորությամբ ու փառքով: 27Եվ այդ ժամանակ Նա ուղարկելու է Իր հրեշտակներին, և Իր ընտրյալներին հավաքելու է աշխարհի չորս կողմերից, երկրի ծագերից մինչև երկնքի ծագերը:
13, 26 - Հիսուսի վերադարձը կատարվելու է «ամպերի վրայով», որոնք խորհրդապատկերն են Աստծո ներկայության (հմմտ. Ել 34, 5; Ղևտ 16, 2; Թց 11, 25; 1Թգ 8, 10-11), բացահայտ ցուցադրությունը Նրա զորության ու Նրա փառքի: – Տե՛ս նաև Մտթ 24, 30+-ի չորրորդ մասը:
 
13, 27 - Աստվածաշնչյան տարբեր տարրեր միավորելով (հմմտ. 2Օր 13, 7; 30, 4; Զքր 2, 6), այս տողը հիշեցնում է Մովսեսին տրված խոստումը՝ ըստ 2Օր 30, 3-4 հատվածի: Հիսուսն է, որ ի կատար է ածելու Աստծո զավակների վերամիավորման այդ գործը:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։