32-34. Բազմաթիվ բժշկումներ – Գրադարան – Mashtoz.org

32-34. Բազմաթիվ բժշկումներ

→ Մտթ 8, 16; Ղկս 4, 40-41
⁓ Մրկ 3, 12;  ≈ Գրծ 16, 17-18
 
32Երբ արևամուտից հետո երեկո եղավ, սկսեցին Նրա մոտ բերել բոլոր հիվանդներին ու դիվահարներին: 33Ողջ քաղաքը հավաքվել էր դռան առաջ: 34Եվ Նա տարբեր հիվանդություններով տառապող բազմաթիվ մարդկանց բուժեց և մեծ թվով դևեր հեռացրեց: Եվ թույլ չէր տալիս դևերին խոսել, քանի որ նրանք գիտեին, թե Ինքն Ո՛վ է:
1, 32 - «արևամուտից հետո». Նախորդ դրվագները տեղի էին ունեցել շաբաթ օրվա ընթացքում, երբ հրեաները պարտավոր էին հանգստանալ և արգելված էր որևէ գործ կատարել: Այժմ, արևամուտից հետո, օրը փոխվում է և արգելքն ավարտվում է. ուստի, սկսում են Նրա մոտ հիվանդներ բերել (տե՛ս Մտթ 14, 25+; 27, 45+; 28, 1+):
 
1, 33 - «դռան առաջ». Հասկացվում է ո՛չ թե քաղաքի դուռը, այլ՝ այն տան, ուր գտնվում էր Հիսուսը:
 
1, 34 - «հեռացրեց». Հուն. «ἐκβάλλω» - «էկբալլօ» եզրի նշանակության համար՝ տե՛ս Մտթ 10, 1+-ի երկրորդ մասը: ꟷ
- «թույլ չէր տալիս ... խոսել». Տե՛ս Մտթ 9, 30+:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։