35-37. Քրիստոսը՝ Որդի և Տեր Դավթի – Գրադարան – Mashtoz.org

35-37. Քրիստոսը՝ Որդի և Տեր Դավթի

→ Մտթ 22, 41-46; Ղկս 20, 41-44
≈ Մտթ 9, 27; Ղկս 19, 48; 21, 38; Հվհ 7, 42; 2Սմ 23, 2; Սղմ 110, 1
 
35Եվ մինչ ուսուցանում էր տաճարում, խոսք վերցնելով՝ Հիսուսն ասում էր. «Ինչպե՞ս են օրենսգետներն ասում, թե Քրիստոսը Դավթի որդին է: 36Դավիթն ինքը Սուրբ Հոգուց մղված ասել է.
 
Տերն իմ Տիրոջն ասաց.
Բազմի՛ր իմ աջ կողմում,
մինչև որ թշնամիներիդ
իբրև պատվանդան դնեմ ոտքերիդ ներքո։
 
37Դավիթն ինքը Նրան Տեր է կոչում. ուրեմն ինչպե՞ս կարող է նրա որդին լինել»: Եվ ժողովրդի մեծ բազմությունը բարեհաճությամբ էր Նրան լսում:
12, 35-37 - Այս հատվածի որոշ մանրամասնությունների համար՝ տե՛ս Մտթ 22, 41-46+:
 
12, 35 - Այս դրվագում Հիսուսն Ինքն է, որ հարց է տալիս, բայց համատես երեք Ավետարաններում տարբեր են նրանք, որոնց այդ հարցն ուղղված է: Մատթեոսի մոտ Հիսուսի հարցն ուղղված է փարիսեցիներին (22, 41), Ղուկասի մոտ՝ օրենսգետներին (20, 39-41), այստեղ՝ ներկա ժողովրդին: Մարկոսը թերևս կամենում է ընդգծել այն փաստը, որ Հիսուսի ընդդիմադիրները, որ այլևս չէին համարձակվում հարցաքննել Նրան (34), մի կողմ էին քաշվել:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։