40-41. Աստվածասեր կանայք Գողգոթայի վրա – Գրադարան – Mashtoz.org

40-41. Աստվածասեր կանայք Գողգոթայի վրա

→ Մտթ 27, 55-56; Ղկս 23, 49; Հվհ 19, 25
⁓ Մրկ 6, 3;  ≈ Ղկս 8, 2-3
 
40Նաև մի քանի կանայք կային, որ հեռվից դիտում էին, որոնց մեջ նաև Մարիամ Մագդաղենացին, և կրտսեր Հակոբի ու Հովսեսի մայր Մարիամը, և Սալոմեն, 41ովքեր, երբ Նա Գալիլեայում էր, հետևել էին Նրան և Նրան սպասավորել էին. և շատ ուրիշներ, որ Նրա հետ բարձրացել էին Երուսաղեմ:
15, 40 - «Հովսես». Ողջ Նոր Կտակարանում հիշվում է միայն Մարկոսի կողմից, երեք անգամ (6, 3; 15, 40.47): Ամենայն հավանականությամբ՝ սա Հովսեփ անվան մի տարբերակն է: ꟷ
- «Սալոմե». Զեբեդեոսի կինը՝ Հակոբոս և Հովհաննես Առաքյալների մայրը (հմմտ. Մտթ 27, 56):
 
15, 41 - «սպասավորել էին». Հուն. «διακονέω» - «դիակոնեօ» բայն է, որ առավելաբար գործածվում է սեղանին սպասավորելու իմաստով: Գրաբարը. «պաշտէին զնա»։ – Գալիլեայում Հիսուսի հանդեպ հոգատարություն դրսևորած կանայք չէին լքել Նրան, այլ՝ ամբոխին խառնված, հեռվից դիտելով՝ հետևում էին դեպքերի կատարմանը:
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։