Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացի (185-253) – Գրադարան –

Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացի (185-253)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՈՐՈԳԻՆԵՍ Ա. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ