Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացի (185-253) – Գրադարան – Mashtoz.org

Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացի (185-253)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՈՐՈԳԻՆԵՍ Ա. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Բովանդակություն