Սբ. Աթանաս Ալեքսանդրացի (295/299-373) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Աթանաս Ալեքսանդրացի (295/299-373)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ