Սբ. Բարսեղ Կեսարացի (329-379) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Բարսեղ Կեսարացի (329-379)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ