Սբ. Բեդա Պատվելի (մոտ 673-735) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Բեդա Պատվելի (մոտ 673-735)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԲԵԴԱ ՊԱՏՎԵԼԻԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ