Սբ. Գրիգոր Նազիանզացի (329-390) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Գրիգոր Նազիանզացի (329-390)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Բովանդակություն