Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացի (5րդ-6րդ դար) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացի (5րդ-6րդ դար)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԴԻՈՆԻՍԻՈՍ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ