Սբ. Կղեմես Հռոմեացի (90-100թթ.) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Կղեմես Հռոմեացի (90-100թթ.)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՂԵՄԵՍ ՀՌՈՄԵԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ