Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող (580-662) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող (580-662)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՄԱՔՍԻՄՈՍ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՂԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ