Սբ. Սիմեոն Նոր Աստվածաբան (949-1022) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Սիմեոն Նոր Աստվածաբան (949-1022)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՍԻՄԵՈՆ ՆՈՐ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ