Սբ. Օգոստինոս Հիպպոնացի (354-430) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Օգոստինոս Հիպպոնացի (354-430)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ ՀԻՊՊՈՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Բովանդակություն