Սբ. Գրիգոր Մեծ (540-604) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Գրիգոր Մեծ (540-604)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԾԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ