Սբ. Թովմա Աքուինացի (1225-1274) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Թովմա Աքուինացի (1225-1274)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԹՈՎՄԱ ԱՔՈՒԻՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ