Սբ. Լևոն Մեծ (390-461) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Լևոն Մեծ (390-461)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԼԵՎՈՆ ՄԵԾԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ